Thursday, 30 November 2023

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยและ มอบเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดเคลื่อนที่

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สั น ตุ ส ส โ ก ได้มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิ ร ภั ยคันละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ คัน

รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังห วั ดอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังห วั ดหนองบัวลำภู

พร้อมมอบค่าบำรุงรั ก ษ ารถ ให้อีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท และ มอบเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ ยี่ห้อ SITEC ราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่โรงพยาบาลบ้านผือ

ขอบคุณข้อมูลhttps://www.facebook.com/LuangpoInthawaiSantussako/

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท