Sunday, 10 December 2023

สาธุร่วมบุญ ทอดกฐินทางน้ำ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดธัญญะผลและวัดนังคัลจันตรี

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ

หลังจากที่ออกพรรษาแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงการทอดกฐิน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 จึงถือว่าเป็นบุญเฉพาะกาล ไม่เหมือนการทอดผ้าป่า

การทอดกฐิน ถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ่ง หลายคนยังไม่ทราบเรื่องอานิสงส์การทอดกฐิน

บรรยากาศบริเวณลำคลองหน้าที่ว่าการ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีต.ลำลูกกา พร้อมข้าราชการ พ่อค้าประชาชน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทย

และชุดพื้นบ้าน เพื่อร่วมทอดกฐินสามัคคีทางน้ำโดยใช้เรือจำนวน 60 ลำ พร้อมเรือ 4 ภาค ประกอบด้วย เรือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และเรือภาคใต้

ร่วมในการทอดกฐินที่วัดธัญญะผล และ วัดนังคัลจันตรี ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สำหรับการทอดกฐินทางน้ำ มีมาตั้งแต่โบราณและได้เลือนห ายไปจากคลองลำลูกกาประมาณ 40 ปีที่แล้ว ทาเทศบาลตำบลลำลูกกาจึงได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4 และจะจัดต่อไปเพื่อรักษาประเพณีขนบธ ร ร มเนียมการทอดกฐินทางน้ำให้มีอยู่สืบไป เพราะเชื่อว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทย

อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินยังมีมากมาย ดังนี้

1.ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประส บ ความสำ เ ร็ จในหน้าที่การง านได้โดยง่าย

2.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

3.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธ ร ร มได้โดยง่าย

4.ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่

5.ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป

6.ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่ง ศ รั ทธาน่าเคารพนับถือ

“วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี”

ขอบคุณที่มา: ข่าวMONO

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รู ป ห น้ า ป ก ป รั บ 2 , 0 0 0 บ า ท