Sunday, 10 December 2023

สาธุร่วมบุญ คุณลุงวัย 76 ปี ถู ก ร า ง วั ลใหญ่12 ล้าน แจ กอาหารชาวบ้าน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

คุณจรินทร์ อังกีรัตน์ อายุ 76 ปี ชาวจ.สระบุรี และคุณศรีท รั พ ย์ อายุ 70 ปี ภรรย า และครอบครัวหลังจากที่ด วงเฮงถูกร างวัลที่ 1 รับ เ งิ นเต็มๆ 12 ล.บ าท

ได้นำข้าวสาร ไข่ไก่ อ า ห า ร แห้ง มาแพกเป็นชุดแจกจ่ายให้แ ก่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าพ ร ะลาน รวมกว่า 1.4 หมื่นชุด

สำหรับคุณจรินทร์ นอกจากที่บ้านจะเปิดเป็นร้านของชำแล้ว ยังมีตำแหน่งเป็นสมช.สภาอบต.หน้าพระลานด้วย ซึ่งเจ้าตัวกล่าวว่า ตนเองต้องการจะช่วยเหลือชาวบ้านและทำเป็นทานแจ ก

เพราะว่าตัวเองมีความโชคดีถูกสลากกิuแบ่งรัฐบ าลจำนวน 2 ใบ เมื่องวดวันที่ 16 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา ได้รับเงิuจำนวน 12 ล.บ าท ซึ่งລอตเตอรี่ที่ถูกร างวัลนั้นตนเองซื้อมาจากในตลาดหน้าwระลาน

ที่ผ่านมาไม่เคยมีโชคใหญ่ๆ แบบนี้มาก่อนรู้สึกดีใจมาก และอย า กที่จะทำบุญโดยการแจ กทาน ให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่เ ดื อ ดร้ อ นทั้งนี้นอกจากจะมีการนำข้าวส ารอาหารแห้ง ไข่ไก่มาแจ ก

แล้ว ก็ยังมีการจัดเลี้ยงอ า ห า ร ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่ม ก าแฟ ช าเย็น และไอศกรีมให้แ ก่ผู้ที่มารับของแจ ก ด้วยท่ามกลางการแสดงความยินดีของเพื่อนฝูง ญ าติพี่น้อง และคนในชุมช น ถือว่าสร้างบุญต่อ

การหมั่นทำบุญทำทานให้กับคน ย า กไร้ คนที่เ ดื อ ดร้ อ น มูลนิธิ ผู้ประส บภั ยต่าง ๆ หรือบ้านพักคนชรา สถานสงเ ค ร า ะห์ต่างๆ บ ริ จ า ค ข้าวของที่จำเป็น

เครื่องใช้ อาห าร ย า รักษาโ ร คตามกำลังท รั พ ย์ของตัวเอง เอาที่ตัวเองสบายใจและไม่เ ดื อ ดร้ อ นจะดีที่สุด หรือแม้แต่การบ ริ จ า ค เสื้อผ้า สิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วให้กับผู้อื่นก็นับว่าเป็นการทำบุญค่ะ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณ: eat543, webwanwan

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ