Friday, 8 December 2023

สองตา-ยาย บริจาคที่ดิน 100 ล้าน สร้างโรงพยาบาล ใช้ชีวิตอย่างสมถะ ก่อนจากไปอย่างสงบ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้ชาวโซเชียล มีความซึ้งใจตามๆกันไป สำหรับเรื่องราวนี้เป็นของคุณตาคุณยายที่มีน้ำใจประเสริฐ เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระ ได้มอบที่ดินมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท และเงินสดจำนวน 2 ล้านบาทให้กับ โ ร ง พย า บ า ล แห่งหนึ่ง เพื่อที่จะซื้อเครื่องมือการแพทย์ และช่วย 1 ล้ า น บ า ท เพื่อเป็นการสร้างห้องพิเศษให้กับ โ ร งพ ย า บ า ล ป า ก เกร็ด

ทั้งนี้ชีวิตของ คุณตาสวิงและคุณยายชม้อย ทองคำ สองสามีภรรยาที่ใช้ชีวิต ส ม ถ ะ อยู่บ้านไม้หลังเล็กๆ แต่กลับทำเรื่องที่ปิดทองหลังพระ ด้วยการบริจาคเงินและที่ดินนับ ร้ อย ล้ า น ร่วมสร้างโรงพยาบาลปากเกร็ดแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบล คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยสองตายายไม่ต้องการประกาศให้ใครรู้ว่าได้ บ ริ จ า ค ที่ ดิ น มู ล ค่ า กว่า 100 ล้านบาทให้สร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ และบริจาคเงินสดให้เจ้าหน้าและบุคลากรได้นำเงินไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โดยที่สองตายายยังคงอาศัยในบ้านหลังเล็กๆที่ ภายในบ้านจะเห็นว่าติด พ ร ะ บ ร ม ฉ า ย า ลั ก ษ ณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้ในบ้านเพื่อเตือนใจถึงความพอเพียง

โดยตายายคู่นี้ยังคงใช้ชีวิตที่แสนเรียบง่าย ปลูกผักผลไม้ไว้กินเอง เก็บผัก สอยมะพร้าว ตัดกล้วยขาย ในส่วนที่เหลือก็นำไป ข า ย ราคาถูกเพื่อช่วยคนจน นับเป็นตัวอย่างที่ดีงามในสังคมเลยจริงๆ

ต่อมาเฟซบุ๊ก ราชสีห์ จิตอาสา ได้โพสต์ข้อความ ความประทับใจถึงคุณตา-คุณยาย ผู้ปิดทองหลังพระ บ ริ จ า ค เงินและที่ดิน มูลค่าเกือบสองร้อยล้านบาท ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ก่อนหน้านี้ คุ ณ ต า ไ ด้ จ า ก ไปอย่างสงบ ขณะที่ในงาน ฌ า ป น ะ กิ จ คุ ณตา คุณยายชม้อย ทองคำ ไม่รับเงินช่วยงาน แต่แ จ ก เ งิ น เพื่อทานบารมี แก่ผู้มาร่วมงานทุกคนด้วย

และล่าสุด คุณยาย ชม้อย ทองคำ ได้ จ า ก ไ ป ใน วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คุณยาย ชม้อย ทองคำ นอนทอดร่างอยู่บน เ ชิ ง ต ะ ก อ น ท่ามกลางคุณงามความดีที่ เ ศ ร ษ ฐี ผู้ใจบุญทั้งคู่ ได้ทำไว้ยังคงปรากฏอยู่ถึงทุกวันนี้และช่วยเหลือคนได้เป็นจำนวนมาก นับหลายร้อยหลายพันชีวิตเลยทีเดียว

หลังจากคุณตา จ า ก ไ ป อย่างสงบ ราชสีห์ จิตอาสา ก็ได้รวบรวมคุณงามความดีของทั้งคู่ ซึ่งมีดังนี้

-ถ ว า ย เ งิ น แด่สมเด็จพระเทพ ฯ จำนวน 600,000 บ า ท

-ถ ว า ย ที่ดินมูลค่ากว่า ร้ อ ย ล้ า น เพื่อสร้างโรงพยาบาลปากเกร็ด โดยเสด็จพระราชกุศล

-บ ริ จ า ค เงิ น สมทบสร้างอาคาร 3,000,000 บ า ท

-บ ริ จ า ค เ งิ นให้ รพ.ปากเกร็ด ตั้งกองทุนเพื่อเก็บผลประโยชน์ 5,000,000.-บ า ท

ขอบคุณข้อมูล : ราชสีห์ จิตอาสา