Friday, 8 December 2023

สร้างรายได้เข้ากระเป๋าทุกวัน ชาวสวนปลูกชะอม ครั้งเดียวสามารถเก็บขายได้ 10 ปี

ชะอมเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ในทุกสภาพดิน ไม่ว่าดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย ยกเว้นดินเค็มและกรดจัด ปลูกง่าย ทนแล้ง ใช้น้ำน้อย “ชะอม” หลายคนจะต้องนึกถึงเมนูอาหารที่แสนอร่อยจากผักพื้นบ้านชนิดนี้ที่มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว เช่น ชะอมชุบไข่ทอดกับน้ำพริกกะปิ แกงแคไก่อาหารของคนเหนือ แกงลาวของคนอีสาน ชะอมจึงจัดเป็นผักพื้นบ้านที่มีคนไทยบริโภคเป็นประจำ และมีความต้องการในแต่ละวันไม่น้อยไปกว่าผักพื้นบ้านชนิดอื่น

วันนี้เราจะพาไปรู้จักเกษตรชาวสวนที่บอกเลยว่าคุณลุงเค้าไม่ธรรมดาจริงๆ ลงทุนปลูกปลูกชะอมแค่ครั้งเดียวแต่กลับสร้าง เ งิ น ได้ถึง 10ปี เลยทีเดียว คุณลุงชื่อ ทองหล่อ คำเขียน อายุ 77 ปี เกษตรกรชาวสวนชะอม จ.พิจิตร เผยว่าแนวริมคลองข้าวตอกซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลัก เดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่า

จึงนำเอาต้นชะอมมาปลูกซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่ายและไม่ต้องดูแลรักษามาก การปลูกต้นชะอมจะใช้กิ่งตอนลงปลูกบนแปลงดินซึ่งมีระยะห่าง 50 เซนติเมตร หลังจากนั้นต้นชะอมจะแตกกิ่งก้านสาขาจนแตกยอดเก็บจำหน่ายได้

การปลูกชะอม ปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถเก็บยอดจำหน่ายได้ทุกวันนานเป็น 10-20 ปี ซึ่งหากต้นชะอมมีขนาดสูงมากจะทำการตัดแต่งต้นเพื่อให้แตกยอดใหม่ ยิ่งในช่วงฤดูฝนต้นชะอมจะแตกยอดได้มากและเก็บ จำ ห น่ า ย ได้ครั้งละมากๆ ตามไปด้วย

ในส่วนของราคาช่วงนี้จะถูกลงหน่อย ขายในราคากำละ 2-3 บาท แต่ละวันจะมีรายได้ 100-200 บาท แต่ในช่วงฤดูหนาวจะมีราคาสูงถึงกำละ 15-20 บาท ซึ่งจะมีรายได้ถึงวันละ 500-1,000 บาท

สำหรับชะอมเป็นพืชที่นิยมนำไปทำอาหารได้หลากหลายประเภท หลังจากที่เกษตรกรตัดยอดแล้วจะนำกาบกล้วยมามัดรวมเป็นกำเพื่อส่งต่อจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงหน้าสวน ถึงแม้ช่วงนี้จะชะอมมีราคาถูกแต่ก็ยังทำให้เกษตรกรมี ร าย ไ ด้ ทุกวัน ทดแทน ร า ย ไ ด้จ ากการทำการเกษตรในช่วงระหว่างรอการทำนา