สร้างรายได้จากไลน์

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ยุคนี้เป็นยุคที่ใคร ๆ หลายคนใช้สติกเกอร์ในการสนทนาแทบทั้งหมด

ไม่ว่าจะคุยกับเพื่อน คุยกับแฟน หรือคุยกับคนในครอบครัว สติกเกอร์เหล่านั้นล้วนอยู่ในบทสนทนาแทบทั้งสิ้ น

จนตอนนี้มีผู้หันมาสร้างสติกเกอร์ข ายกันมาก ทำให้ ณ ปัจจุบันเรามีสติกเกอร์อยู่เต็มท้ องตลาด

ตอนนี้เทรนด์ของไลน์สติกเกอร์หลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆหากเราไม่รู้ว่าเทรนด์ตอนนี้เป็นอะไร

จะใช้วิธีถามเพื่อน หรือถามคนรอบตัว หรือว่าบางทีเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากจะข ายใคร

ถ้าข ายคนสูงอ ายุ เราอาจจะทำตัวหนังสือตัวใ หญ่ ๆ หรือใส่ล าย ด อ กไม้เยอะ ๆ เป็นต้น

ส่วนใหญ่แล้วการสมายจะเริ่มต้นจาก คำพูดหรือบทสนทนาง่าย ๆ และเริ่มวาดสติกเกอร์ให้เข้ากับคำพูดนั้น

และอีกหนึ่งเทคนิคที่สมายชอบใช้ คือการวาดตัวละครสองตัว เพื่อให้เข้ากับบทสนทนาให้ตอบรับกัน

เช่น ตัวละหนึ่งถามว่ากลับบ้านหรือยัง อีกตัวจะตอบว่ายังไม่กลับ การทำแบบนี้จะทำให้สติกเกอร์

ของเราสามารถใช้งานได้ง่ ายมากขึ้น ผู้ใช้งานก็จะรู้ว่าสติกเกอร์ชุดนี้มีทั้งการส่งและการรับบทสนทนา

การหาไอเ ดียของสมายในการวาด เริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ข้างนอก ไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวหรือการคุยกับเพื่อน

เพราะสมายเชื่อว่าเราไม่สามารถหาไอเ ดียได้จากสิ่งเดิม ๆ เราต้องแปลงสิ่งที่ชอบให้กลาย

เป็นไอเ ดียนอกจากนั้นสมายเชื่อว่าเราต้องให้ใจกับสิ่งที่เราทำด้วย รักในสิ่งที่เราทำ

นอกจากจะทำไลน์สติกเกอร์แล้ว สมายยังทำตุ๊กต า เพื่อให้คนยังจำแ บรด์ของเราได้

และนอกจากนั้นการทำไลน์สติกเกอร์ยังต่อ ยอดไปทำงานอื่น ๆ ได้อีก เช่น เราสามารถข าย

ลิ ขสิ ทธิ์ตัวละคร หรืออาจจะนำคาแรคเ ตอร์ของเราไปอยู่แ บรนด์ต่าง ๆ โดยการใช้คาแรคเ ตอร์ของเราเป็นจุดข าย