Sunday, 10 December 2023

วัยแค่ 7 ขวบ เดินตามพระบิณฑบาต รับจ้างเก็บขี้ยางพารา หารายได้แบ่งเบาครอบครัว

เปิดเรื่องราวของเด็กยอด กตัญญู เขาเป็นเด็กชายวัย 7 ขวบ ที่ถึงแม้อา ยุ จ ะยังน้ อย แต่ก็หวังแบ่งเบาภ า ร ะค่ าใช้จ่ า ย ครอบครัว เข็นรถเดินตามพร ะ บิณ ฑ บ าตด้วยใจมุ่งมั่น เต็มเปี่ยมไปด้วย ร อ ยยิ้ม ใครเห็นต่างก็ชื่นชม

ที่บ้านมะแซว ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ภาพที่ชาวบ้านมักจะได้เห็นทุกเช้า คือ “น้องอังเปา” หรือ เด็กชายนรินทร์โชติ ทองอุ้ม อายุ 7 ปี เ ข็ น รถ เ ดิน ต าม พระบิณฑบาตรอบหมู่บ้าน น้องทำแบบนี้มาหลายปีแล้ว ตั้งแต่ 5 ขวบกว่า ๆ จนถึงทุกวันนี้

ย่าของน้องอังเปา นางเลือก อายุ 62 ปี เล่าว่า ตนและน้องอังเปา อาศัยอยู่กับหลานอีก 3 คน ส่วนลูก ๆ ก็ไปทำงานต่า ง จั งหวัด พ่อของน้องทำธุ ร กิ จข ย ะรีไซเคิล แม่ของน้องก็ทำงานโร งง า นอยู่จังหวัด ช ล บุรี จะกลับบ้านมาเยี่ยมเยียนก็ช่วงเท ศก า ล เท่านั้น

เมื่อก่อนยังพอมีร า ย ไ ด้ มีเงินทองส่งมาให้พอใช้ทุกเดือน แต่ช่วงนี้ธุรกิจของพ่อแม่น้องอังเปาได้ รั บ ผลก ร ะ ทบ ไปต่อไม่ไหว จึงไม่ค่อยได้ส่งเงินมาให้เหมือนเมื่อก่อน ทุกวันนี้ต้องรับ จ้า ง ไป เรื่ อย ๆ ไม่มีหลักแหล่ง

สำหรับน้องอังเปา เรียนอยู่ชั้น ป.1 ที่โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว เป็นเด็กขยัน ว่านอนสอนง่าย มีอะไรจะเก็บไว้แบ่งปันพี่ ๆ และครอบครัวเสมอ น้องชอบใส่บาตร พ ร ะ มาก ๆ และเป็นเด็กที่ตื่นเช้า จะตื่นประมาณตี 4-ตี 5 ทุกวัน

ทุก ๆ เช้า น้องอังเปาจะตื่นมาเตรียมข้าวและกับข้าวมานั่งรอ พ ร ะ หน้าบ้านเพื่อใส่บาตร จากนั้นก็จะเข็นรถเดินตามพระสงฆ์เดินบิณฑบาตรร อบ หมู่บ้านจนเสร็จ แต่ถ้าโรงเรียนเปิดเทอมน้องจะใส่บาตรอย่างเดียวเพราะต้องไปโรงเรียน พระท่านก็ใจดีจะให้ค่าขนมเป็นเงิน ครั้งละ 20-50 บาท นางเลือกกล่าวอีกว่า ตนภูมิใจมาก ๆ ที่มีหลานเก่งและขยันแบบนี้

พระพัฒนา สนุตมโน (จันทร์เพ็ญ) พระลูกวัด ที่พักสงฆ์รัตนมงคลบ้านหนองมะแซว กล่าวว่า น้องอังเปาเป็นเด็กดีขยัน และจะตื่นเช้ามาใส่บาตรทุกวัน เมื่อปิดเทอมก็จะเข็นรถเดินตามพระสงฆ์บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน

อีกทั้งทุกครั้งที่เข้าวัด เวลาเห็นขยะหรือสิ่งของสกปรก น้องก็จะเก็บไปทิ้งทุกครั้ง ถือว่าเป็นเด็กที่อายุน้อยแต่ขยัน และทำงานเหมือนผู้ใหญ่มาก ๆ พระในวัดด้วยกันก็ยังชมน้องเสมอว่าเก่งและขยัน

ทางด้านน้องอังเปา ได้เปิดใจว่า ตนชอบใส่บาตรเพราะอยากทำบุญให้ปู่ เกิดมาตนยังไม่ทันได้เห็นหน้าปู่เลย เห็นแต่ในภาพถ่าย ถ้าโตขึ้นอยากเป็นนักข่าว เพราะอยากช่วยเหลือสังคม

ขอบคุณข้อมูล : นสพ.แนวหน้า / liekr