ลายมือที่เป็นรูปตัว M ลายมือผู้มีบุญมาก ทำอะไรก็สำเร็จ

สวัสดีครับวันนี้เรามีความเชื่อในตำราจี นว่า บอกไว้ว่าคนมีลายมือรูปตัว M นั้นเป็นคนที่มี บุ ญ เยอะ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการเสมอ เป็นคนฉลาด มีสติปัญญาดี สามารถพึ่งตนเอง อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับหลาย ๆ คนได้เหมือนกัน คนที่มีเส้นลายมือแบบนี้ถือว่าโช คดีมาก ๆ เพราะมีคนไม่มากนักจะมีเส้นนี้ เพื่อความเข้าใจว่าเป็นเส้นลักษณะแบบไหนลองดูภาพประกอบช่วยได้ จากนั้นลองเทียบกับมือตัวเองได้เลย

เส้นลายมือแต่ละเส้นบอกอะไร

1 เส้น ชีวิตจะเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงพลังของชีวิตอุปสรรคปัญหาการ เ จ็ บ ป่ ว ยอายุ อุ บั ติ เ ห ตุ การเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เป็นเส้นที่เกี่ยวกับเส้นอื่น ๆ อย่างเส้นโชค เส้นสมรส เพื่อให้ความแม่นยำของการ ทำ น า ย แม่นกว่าเดิม

2 เส้นสมอง จะเป็นเส้นที่บอกถึงระดับความคิด การศึกษา ความถนัด ทักษะอาชีพ สมอง ความผิดปกติของสมอง บอก โ ร ค ที่เกิดขึ้นกับสมอง รวมถึง อุ บั ติ เ ห ตุ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมองได้ด้วย

3 เส้นหัวใจจะเป็นเส้นที่บอกถึงสภาพจิตใจ ความเข้มแข็งฟุ้งซ่าน ระเบียบ นิสัย อารมณ์ ความแข็งแรงทางกามารมณ์ พฤติกรรมทางเพศบอกถึง โ ร ค ที่เกิดขึ้นกับหัวใจหรือสายตา

4 เส้น โ ช ค เป็นเส้นที่บอกถึงการงานอาชีพ จะมีความราบรื่นมากแค่ไหน มีอุปสรรคมากแค่ไหนหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับงาน กับคนในครอบครัวหรือไม่

5 เส้นวงศุกร์ จะเป็นเส้นที่ ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง ซึ่งจะบอกถึงการเก็บ อารมณ์การเก็บความรู้สึก

6 เส้นสมรส เป็นเส้นที่จะบอกถึงความรัก คู่ครอง เนื้อคู่ อุปสรรค ว่าจะเป็นแบบไหน

7 เส้นสุขภาพ ก็ตรงตัวเลยเหมือนกันเป็นเส้นที่บอกถึง โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ที่มาของ โ ร ค ความแข็งแรงของร่างกาย

8 เส้นภูมิแพ้ จะเป็นเส้นที่บอกอาการของ โ ร ค ว่าจะหนักหรือเบา หรือเรื้อรังแบบไหนเส้นนี้จะ ทำ น า ย ออกมาได้

9 เส้นอิทธิพล ซึ่งจะเป็นเส้นที่พอมันไปตัด กับเส้นไหนก็มักจะมีผลกระทบเรื่องนี้ต่อเจ้าของลายมือ ส่วนจะดีหรือว่าร้าย ก็อยู่ที่ทิศทางของเส้น การเปลี่ยนแปลงของเส้นที่ถูก ตัด ว่าจะเป็นไปแบบไหน

เส้นลายมือสามารถบอกอะไรได้ตั้งหลายอย่างที่สำคัญเป็นศาสตร์การ ทำ น า ย ที่แม่นมาก ๆ ลายมือยังคงเปลี่ยนไปตาม ด ว ง ช ะ ต า ของเราในแต่ละช่วง

ขอบคุณข้อมูล : r-sim100.com