ร่วมอนุโมทนาบุญ ‘กากัน มาลิค’ พระเอกหนังพระพุทธเจ้า เตรียมบินมาบวชที่เมืองไทย

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

ถือว่าข่าวดีรับช่วงเวลาแห่งการเปิดประเท ศไทย เมื่อ “กากัน มาลิค” (Gagan Malik) ซุปตาร์บอลลีวูด ผู้รับบท เจ้าชายสิทธัตถะ

ในเรื่อง Sri Siddhartha Gautama เผยความเคลื่อนไหว ล่าสุด เตรียมบินมาประเ ท ศไ ทย ศูนย์กลางทางพระพุทธศ าสนา อีกครั้ง

ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิ ต เพราะเจ้าตัวเตรียมเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพื่อศึกษาหลักธ ร รมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ข้อวัตรปฏิบัติของนักบวช และเรียนรู้วิถีสันติภายใน ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ที่ตนเคยปวารณาตนเป็นศิษย์วัดไว้ นับว่าเป็นการบินมาประเท ศไทยครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิ ต

หลังจากพระเอกหนุ่มชาวอินเ ดีย กากัน มาลิค มารับบทเป็น “เจ้าชายสิทธัตถะ” ในภาพยนตร์ “Sri Siddhartha Gautama (ศรีสิทธัตถะ โคตมะ)”

ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำร ายได้สูงเป็นประวัติการณ์ในประเท ศศรีลังกา และได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ รางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยม ในเทศกาลภาพยนตร์ World Bhuddhist Film

ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การสหประช าชา ติ จากผลงานสร้างชื่อก้องโลกในบทบาทที่เขาได้รับแสดงเป็น “เจ้าชายสิทธัตถะ”

จนทำให้เจ้าตัวซาบซึ้งในรสพระธ รร ม โดย กากัน มาลิค เผยความรู้สึกในช่องทางส่วนตัวว่า “การเล่นบทบาทของ เจ้าชายสิทธัตถะ ในเรื่องศรีสิทธัตถะ โคตมะ Gautama

เปลี่ยนชีวิ ตและทัศนคติของเขาอย่างสิ้ นเชิง ส่งผลให้เกิดโครงการดีๆ ขึ้นมากมาย

ซึ่งเร็วๆ นี้จะมีอีกหลายโครงการและกิจ ก ร ร มสำหรับชาวพุทธในเมืองไ ทยและทั่วโลกกับชมรมไตรรัตนภูมิ โดยผมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ความสุขที่ได้รับจากการทำอะไรบางอย่าง

เพื่อเป็นการรับใช้เพื่อนมนุษย์ คือสิ่งที่กระตุ้นให้ผมใช้ ชีวิ ตอย่างมีความหมายในทุ กวันนี้”

ก่อนหน้านี้ กากัน มาลิค ได้เดินทางมาเมืองไทย และทุ กครั้งจะทำกิจก ร ร มเพื่อส่งเสริมศาสนา พร้อมกับประกาศตัวเป็นพุทธศาสนิกชน ด้วยการเผยแพร่คำสอนผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเองสม่ำเสมอ

โดย กากัน มาลิค ตั ดสินใจมาบวชที่เมืองไทย พร้อมสานต่อกิจก ร ร มทางพระพุทธศาสนาที่ได้เคยเริ่มไว้ ในนาม “ชมรมไตรรัตนภูมิ”

ที่ก่อตั้งร่วมกับ ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล และ นางสาวฐิติรัตน์ เฮงสกุล มิตรสหาย เครือข่ายสหายธ ร ร มในประเท ศไ ทย

ที่มีแนวคิดและความมุ่งมั่นเดียวกัน โดยกิจก ร ร มจะมุ่งเน้นไปในด้านการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงหลักการแนวคิดและแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

ร่วมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองและยั่งยืนทั้งในและต่างประเ ท ศ

ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก Gagan Malik โพสต์ภาพเจ้าตัวอุ้มผ้าไตร พร้อมระบุข้อความถึง พระคาถาเก่าแก่ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัป

คือ นะ โม พุท ธา ยะ ถึงเวลาสถานที่ประเทศไทยกำลังเรียกหาเขา สำหรับการตระหนั กรู้ในตนเอง ให้รู้จักตัวตนที่แท้จริง เรียนรู้หลักธรรมะ

ถึงเวลาที่จะเข้าใจความไม่เที่ยง ได้เวลาหมุนวงล้อธรรมะในอินเ ดี ย

ขอขอบคุณที่มา : ch3plus.com

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท