Thursday, 30 November 2023

ร่วมอนุโมทนาบุญถวายกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยน้อย

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

กฐินสามัคคี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการ ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุดอยน้อย

โดยนิรุตติ์ ศิริจรรยาร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย สาธุๆๆ

การนี้ หลวงพ่อพระครุสาธุกิจจานันท์ เจ้าอาวาส ได้กรุณาอาราธนา (พระธาตุส่วนกระหม่อมเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์) ออกมาให้สรงน้ำเป็นสิริมงคล

ด้วยพร้อมทั้งได้กรุณานำชมวิหารหลวงที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ๓ พย.๒๕๖๒.

การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้ ห

ากอยากให้มีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันต กต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีติดกัน

การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือก ร ร มการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจ าคเงินเท่านั้นเท่านี้

แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึง เป็นกฐินสามัคคีที่ทุ กคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบ าทหรือพันบ าท ก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้ น

ขอขอบคุณสุภาพ ชมภูรักษ์

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท