Sunday, 10 December 2023

ร่วมสาธุทำบุญกฐิน.กับหลวงตาอินทร์ถวายพระอริยสงฆ์ ณ วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล ทำบุญกฐิน.กับหลวงตาอินทร์ถวายพระอริยสงฆ์ #อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุ 7 พฤศจิกายน 2564 ยอดกฐินวัดป่าพิชัยฯ 4,653,454 บ า ท อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ สาธุๆ

วัดป่ าพิชัยวัฒนมงคล เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธ ร ร มยุติกนิกาย ในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังห วั ดสมุทรปราการ ปัจจุบันมีพระครูสุทธิญาณโสภณเป็นเจ้าอาวาส

วัดป่ าพิชัยวัฒนมงคลตั้งวัดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วิกิพีเดีย เจ้าอาวาส พระครูสุทธิญาณโสภณ

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 13 ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 โทรศั พ ท์ 063 995 5566

การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น

ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้ หากอยากให้มีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน

ผ้าป่ าติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีติดกัน การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือก ร ร มการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้

แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึง เป็นกฐินสามัคคีที่ทุ กคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบ า ทหรือพันบ า ท ก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้ น

ในชาดกซึ่งเป็นเรื่องเล่าถึงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ ทำให้เราเห็นภาพความสำคัญของบุญกฐินอย่างน่าอัศจรรย์

โดยกล่าวว่า อำนาจบุญกุศลที่ได้ถวายผ้ากฐิน เป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวง ผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใด ๆ

ในภพชาติใหม่ ก็จะให้สำเร็จได้ดังมโนรถความปรารถนา หรือถ้าจะปรารถนาพุทธภูมิก็ดี ปัจเจกภูมิก็ดี สาวกภูมิก็ดี สาวิกาภูมิก็ดี

เมื่อมีวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปณิธาน หรือความปรารถนาที่ตั้งไว้ ผู้มีส่วนร่วมในกฐินย่อมได้อานิสงส์ ผู้ชักชวนให้ทอดกฐินก็ได้อานิสงส์

กฐินมิได้มีอานิสงส์เฉพาะเจ้าของกฐินเท่านั้น แม้ผู้ชักชวนให้ผู้อื่นทอดกฐิน ถ้ารู้จักวิธีในการอธิษฐานบุญก็ย่อมได้รับอานิสงส์เหมือนกัน

ขอขอบคูณข้อมูล วิกิพีเดีย,เพจวัดป่าพิชัยวัฒนมงคล,ณปภัช บุญทิพย์ , sanook.com

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ