ราวปันสุข แขวนชุดนักเรียน ให้มาเลือกไปใช้ ฟ รี ก่อนเปิดเทอม

เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากค่ะ และเป็นไอเดียที่หลายๆคนน่าเอาไปลองทำตามดูในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ สำหรับเรื่องราวของ เจ้าของร้านถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องเขียนใน จ.กระบี่ ที่ผุดไอเดีย ราวปันสุข นำเสื้อผ้าชุดนักเรียนมาวางหน้าร้าน แ จ ก ฟ รี ก่อนเปิดเทอม หวังช่วยแบ่งเบาภ า ร ะ ค่ า ใช้จ่า ย ผู้ปกครองที่ได้รับผ ล ก ร ะ ท บ จากสถ า นก า รณ์ ช่วงนี้

โดยมี ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Oiliai Krabi เป็นเจ้าของร้านถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องเขียนใน จ.กระบี่ ผุดไอเดีย “ราวปันสุข” พร้อมระบุข้อความว่า “พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา จ๋าา ใครมีชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า นักเรียน ของลูกๆ หลาน ที่ไม่ใช้แล้ว ราวปันสุขยินดี รั บ บ ริจ า ค เพื่อส่งต่อให้น้องๆ นะคะ”

นางอ้อยใจ ลิกขชัย อายุ 45 ปี เจ้าของไอเดียเผยว่า ส ถ า น ก า ร ณ์ ช่วงนี้ ส่ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่อประชาชน โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องหา ซื้ อ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนให้แก่บุตรหลานช่วงเปิดเทอม ตนเห็นว่าที่อื่นมี “ตู้ปันสุข” จึงคิดว่าอยากจะทำ “ราวปันสุข” นำชุดนักเรียนที่ยังอยู่ในสภาพดีมาแขวนเอาไว้

เพื่อให้ผู้ปกครองมาเลือกนำไปใช้ต่อ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มีชาวบ้านมารับชุดนักเรียนตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้เห็นข่าวก็นำชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนมามอบให้เพิ่มเติม เป็นการแบ่งปันความสุข และชวยลด ภ า ร ะ ค่าใช้ จ่ า ย ในช่วง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ยังไม่ค่อยดีแบบนี้

เครื่องแบบ นักเรียนชาย-นักเรียนหญิง ทั่วไป

ชุดนักเรียนที่พบเห็นส่วนใหญ่ สำหรับโรงเรียน รั ฐ บ า ล นักเรียนชายจะเป็นเสื้อแบบเชิ้ตแขนสั้น กางเกงสีกากี บางโรงเรียนใช้กางเกงสีดำ ส่วนผู้หญิงก็เป็นเสื้อคอปกใหญ่สีขาว กระโปรงสีน้ำเงินหรือสีดำ อาจมีโบว์ผูกที่คอเสื้อด้วย

ขณะที่โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ ก็มีเครื่องแบบที่เหมาะสมของแต่ละโรงเรียน โดยก ร ะ ท ร ว ง ศึกษาธิการอนุญาตให้แต่ละโรงเรียนพิจารณาและดำเนินตาม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ที่กำหนด

นอกจากนี้ก็เริ่มมีพัฒนาการอื่นๆ เช่น การปัก เ ล ข ป ร ะ จำ ตั ว นักเรียน ปักกระเป๋าเสื้อ บางโรงเรียนติดเข็มโรงเรียนแทนการปักชื่อโรงเรียน เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูล : amarintv.coma