Sunday, 10 December 2023

ย่ายิ้ม ผู้ใช้ชีวิตลำพั งในป่ากว่า ๔๐ ปี สร้างฝาย ๑๖ ฝาย ปลูกไม้เกือบหมื่นต้น

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

ย่ายิ้ม หญิงช ร าผู้ใช้ชี วิ ตลำพังในป่ากว่า ๔๐ ปี สร้างฝาย ๑๖ ฝาย ปลูกไม้เกือบหมื่นต้น ต ามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ ย่ายิ้ม

ใช้กำลังสองมือตัดลำไผ่ โกยหินเเละดิน ปั้นฝายกั้นน้ำ เพื่อหวังให้สั ต ว์น้อยใหญ่มีน้ำกินในหน้าเเล้ง ทำทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี ไปเรื่อยโดยไม่มีค่าจ้างค่าเเรง

ไม่หวังสิ่งตอบเเทน มีเพียงเเรงจูงใจคือรักษาเเหล่งน้ำเเละผืนป่า เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ เเละตอบเเทนบุญคุ ณของธ ร ร มชาติที่อาศัยอยู่

ทั้งนี้ย่ายิ้มถือเป็นบุคคลตัวอย่างในการใช้ชี วิ ตเเบบสมถะ ย่ายิ้มเลือกที่จะใช้ชี วิ ตอยู่กลางป่าลึกตัวคนเดียว โดยปราศจ า กสิ่งอำนวยความสะดวกใดใด

ทั้ง ระบบสาธารณูปโภค ไม่มีน้ำประปา ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีบ้านหลังใหญ่โตสวยงามไม่มีรถยนต์คันโก้ ไม่ต้องกินอาหารดีดีราคาเเพง

เเละไม่ได้เเตะต้องเ งิ นทอง มานานกว่า ๒๐ ปี ทั้งที่ย่ายิ้มมีลูกชาย ๒ คน ที่ยังคงเป็นห่วงคอยดูเเลเเม่ช ร าคนนี้อยู่ห่างห่าง

ซึ่งในปัจจุบัน ย่ายิ้มก็ยังคงอาศัยอยู่ในผืนป่าที่ย่าอยู่มาตั้งเเต่ยังเล็ก มีผู้คนคอยเเวะเวียนไปไหว้เเละนำของติดไม้ติดมือไปฝากไม่ข าด

สำหรับย่ายิ้มเองก็มักจะเดินลงเข า ระยะทาง ๗ ถึง ๘ กิโลเมตร เพื่อมาถือศีล ๘ ที่วัดในทุ กวันพระ อย่างไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อย

พร้อมกับยังได้รับเ งิ นเบี้ยสงเคราะห์คนช ร าอีกเดือนละ ๕๐๐ บ าท ซึ่งส่วนใหญ่ย่ายิ้ม จะใช้ไปกับการทำบุญเ สี ย ห ม ด

ความลำบ ากนี้ ทำให้ลูกลูกของย่ายิ้ม เพียรรบเร้าให้เเกไปอยู่ด้วย เเต่เเกก็ยังยืนหยัดขออยู่ในป่าในเข าอย่างนี้ไปจ นกว่าจะไม่มีลมห ายใจ

เรื่องราวของย่ายิ้มถือเป็นเรื่องราวที่ให้มุมมองความคิดดีดีหลายอย่าง ทั้งเรื่องการตระหนักถึง ธ ร ร มชาติ การทำประโยชน์ให้ส่วนรวม

การใช้ชี วิ ตที่สมถะเเต่ก็ยังเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข จะสุขซึ้งกินใจขนาดไหน ทั้งนี้ใครอย ากเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจคุ ณย่า สามารถติดต ามรายละเอียดได้ที่เ ฟ ซบุ๊ ก ย ายยิ้ม เย้ยย าก

ผู้ที่แข็งแกร่งคือ ผู้ที่ยิ้มให้กับความทุ กข์ ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุ ป ส ร ร ค

ที่มา : newsxpress72.com

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ