Friday, 8 December 2023

พลังศรัทธาศิษย์ หลวงปู่พัฒน์ ระดมเงิ นสด ถวายกว่า 50 ล้าน สร้างโรงพย าบ าล

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินจะพามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยพลังศ รั ท ธ าศิษย์ หลวงปู่พัฒน์ เป็นที่ทราบกันดีว่าวัตถุมงคลมาแรงที่สุดในตอนนี้คงหนีไม่พ้นของหลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน

ซึ่งท่านได้จัดสร้างไว้เพื่อหาทุนมาดำเนินการสาธารณกุศลหลายๆอย่าง หลวงปู่ท่านเองผู้สืบทอดพุทธาคมจากพระเกจิชื่อดังมากด้วยวิทย าคมสรรพวิชาต่างๆ ได้จาก หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล (เป็นเหลนแท้ๆ) ,ผ่านหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ, หลวงพ่ออิน วัดหางน้ำสาคร ,หลวงพ่อหมึก วัดสระทะเล (เป็นหลาน) ,หลวงพ่อโหมด วัดโคกเดื่อ

ล่าสุดเพจ ป๋อง สุพรรณ เซียนดูพระชื่อดัง ได้โพสลงผ่านเฟสบุ๊กว่า ได้ทำตามวัตถุประสงค์แล้วครับผม สุขใจที่ได้เป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านที่ร่วมบุญจองวัตถุมงคลของหลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วนครับ

ขออนุโมทนาบุญใหญ่มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทย ป๋องสุพรรณการันตี

ขออนุโมทนาบุญกับการสร้างมหาทานบ ารมี 50 ล้านบ าท บุญได้เกิดจากการตั้งจิตอนุโมทนาร่วมกันสร้างอาคารสงฆ์ 50 ล้านร่วมกับหลวงปู่ด้วยกันครับ

เงิ นกองใหญ่มูลค่ากว่า 50 ล้านบ าทที่วางอยู่ตรงหน้า หลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร) อ.หนองบัว จ.น ค ร ส ว ร ร ค์

เกิดจากการรวบรวมของบรรดาศิษย านุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย ซึ่งทางหลวงปู่ได้ส่งมอบต่อให้กับทาง โรงพย าบ าลอำเภอหนองบัวในทันที

เพื่อนำเงิ นจำนวนนี้ไปดำเนินการสร้างอาคารสงฆ์ในโรงพย าบ าลอำเภอหนองบัว จัง ห วั ด น คร ส ว ร ร ค์ ต่อไป

สาธุสาธุสาธุขอให้ข้าพเจ้าตรัสรู้ธรรมโดยฉับพลันมิเกิน๕-๗วันอนุโมทามิ และในวันที่ 16 นี้ มีการวางศิลาฤกษ์โรงพย าบ าล

ได้เปิดร่วมบุญให้เช่าเหรียญหลวงปู่พัฒน์ที่เดียวเท่านั้นจำนวน 1หมื่นองค์ ร ายได้ทั้งหมดมอบให้โรงพย าบ าล “การสร้างโรงพย าบ าลเป็นประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์ทุกชีวิ ตยิ่ง”

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

แหล่งที่มา: พระนพดล สิริวํโส

ขอบคุณข้อมูล เพจ ป๋อง สุพรรณ

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรบ้านนอก