พระเอกหนุ่ม ก้อง สหรัถ จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์

เรียกได้ว่า หล่ออมตะ กันเลยทีเดียวค่ะคุณ ก้อง สหรัถ สังคปรีชา พระเอกระดับสามีแห่งชาติของชาวไทย ที่แฟนคลับพากันชื่นชมว่าเป็นคนหล่อใ จ บุ ญ ไม่ว่าประเทศจะเกิดวิ ก ฤ ติ เมื่อไ ห ร่ จะได้เห็นพี่ก้องออกมาร่วมแบ่งปัน บ ร ร เ ท า ทุกข์เสมอ

เช่นเดียวกับส ถ า น การณ์การ ร ะ บ า ด ของ c v – 1 9 ที่ยังคงไม่หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งมีนักรบด้านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาที่ยังต้องการอุปกรณ์ต่อสู้ ยับยั้งการแพร่ ร ะ บ า ด ในปัจจุบัน

ล่าสุดนักร้องชื่อดังจึงขอรวบรวมทุนทรัพย์จากเพื่อนและแฟนคลับ รวมเป็นเงินกว่า 480,000 บาท จัดซื้อ อุ ป ก ร ณ์ ทางการแพทย์ มอบให้แก่ 2 โรงพยาบาล

ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลพิปูน นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย เครื่องวัดค ว า ม ดั น โ ล หิ ต อัตโนมัติชนิดสอดแขน (เพื่อลดคว า ม เ สี่ ย ง การสั ม ผั ส ),

ปรอทวัดไข้ดิจิทัล, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว, ถุงมือไนโตร, ถุงคลุมรองเท้า, ชุดPPE, ชุด CPE, Surgical Mask, Face shield, หน้ากาก N95 และหมวกตัวหนอน

นอกจากนี้ ยังจัดซื้ออุปกรณ์ที่ข า ด แ ค ล น ส่งมอบให้ 2 เพจดังที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ป่วยc v -19

ได้แก่ เพจเราต้องรอด และเพจกองบุญกับพี่ต้าร์ โดยส่งมอบอุปกรณ์สวมใ ส่ ป้ อ ง กันเพื่อนำไปกระจายให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมเครื่อง ผ ลิ ต อ อกซิเจนขนาด 3 ลิตร

เพื่อจะช่วยเพิ่มค่า อ อ ก ซิ เ จ น ในเลือดให้ผู้ ป่ ว ยร ะหว่างรอการส่งตัวไปรักษา

ก้อง สหรัถ เผยว่า ในสังคมเราตอนนี้มีทั้งคนที่แข็งแรงแล ะ อ่ อ น แ อ คนที่ยังมีแรงอยู่ ก็น่าจะช่วยเหลือคนที่อ่ อ น แ อ กว่า ตนได้ถ่ายทำรายการ HOW TO BE KONG มาหลาย EP แล้ว

ก็เลยได้คุยกับทีมงานว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าจะทำมากที่สุดและเป็นเรื่องที่เราทุกคนก็ควรจะทำก็คือการช่ ว ย เ ห ลื อ กั น พอประชุมกับทีมงานก็ได้สถานที่ที่จะไปช่วยเหลือ ได้จำนวนสิ่งของก็เลยตั้งใจจะชวนเพื่อนๆ จนเรื่องรู้ไปถึงน้องๆ แฟนคลับ

เขาเลยช่วยกันบริจาคเข้ามาภายใน 2 วัน ได้มา 480,000 บาท ผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆ พี่น้องและแฟนคลับทุกคน ถือว่าทำ บุ ญ ร่ ว ม กัน ยังไงคนไทยคงต้องช่วยกัน อุปกรณ์ที่จัดซื้อก็จะเป็นสิ่งที่ที มแ พ ท ย์ จะใช้ทุกวัน ใช้จำนวนมาก บางอย่างใช้แล้วก็ต้องทิ้งเลย

ซึ่งก็ได้มีการจัดส่งฟรีผ่านทางไปรษณีย์ไทยสำหรับของที่ส่งไป บ ริ จ า ค ด้วย ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ เ สี ย ส ล ะ ทุ กคน สู้ๆ มีกำลังกาย กำลังใจ ช่ ว ย เ ห ลื อ พี่น้องชาวไทยต่อไปครับ

ขอบคุณข้อมูล : thairath.co.th