Thursday, 30 November 2023

“พระอรหันต์อยู่ในบ้าน” สมเด็จโตเทศนาให้ ร.4 และข้ าราชบริพาร ฟังจนถึงกับน้ำตา ต ก

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

ยามที่พ่อแม่ยัง “มีชีวิตอยู่” เราควรที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ โดยการมีอาหารให้ท่านกิน ซื้อเสื้อผ้าของใช้พาท่านไปทำบุญเข้าวัดเข้าวา

อะไรก็ตามที่ทำให้ท่านมีความสุขก็ควรทำให้ท่าน ดูแลความทุ กข์สุขและเลี้ยงดู “จิตใจ” ท่าน เชื่อฟัง “โอวาท” คำเตือนของท่าน

21817821 – female nurse is taking care of the senior woman

คำพูดคำจาที่จะพูดกับท่านก็ต้องระมัดระวัง ถนอมน้ำใจท่านเพราะคนแก่นั้นใจน้อย ต้องรั ก ษ าน้ำใจท่าน อย่ าทำให้ท่านต้องเสี ยใจ ด้วยคำพูดนิ่มหูฟังแล้วสบายใจ ไม่ปล่อยทิ้ งท่านให้อยู่อย่าง “ว้ าเห ว่”

คอยเอาใจใส่ปรนนิบัติ ดูแลท่านอย่างใกล้ชิด แต่คนส่วนมากมักจะทำบุญให้พ่อแม่เมื่อยามท่านจ ากเราไปแล้ว

เพราะนั่นคือ “การพล าดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ในชีวิตของลูก ที่จริงแล้วเราควรต้องทำบุญในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นลูก “กตัญญู กตเวที”

ขอให้สาธุชนทั้งหลายที่ฟังธ ร ร มวันนี้ จงกลับไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้าน การทำบุญแบบนี้จะได้อานิสงส์ทันตาเห็นในชาติปัจจุบัน

บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน คือบุญที่ทำกับพระอรหันต์ผู้ประเสริฐในบ้านของเราจริง และบูชาได้อย่างแน่นอน ไม่เคยเห็นผู้ใดเลยที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่

แล้วต้องพบกับความวิ บั ติ ไม่เคยมี ทำมาหากินก็เจริญ แคล้วคล าดปลอดภัย ต ก น้ำไม่ไหล ต ก ไฟ ไม่ไหม้ มีแต่ความสุข อายุยืนยาวตลอดกาลเวลา

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เหล่าขุนนาง ข้าราชบริพารทั้งปวง ได้ฟังคำเทศนาสมเด็จโต บ้างน้ำตาก็คลอเบ้าตาทั้ง 2 ข้าง

บ้างน้ำตาไหลออกมาสุดที่จะกลั้ นได้ ด้วยความรัก ความส งส าร คิดถึงพระคุณพ่อแม่ขึ้นมา “เจ้าผู้ครองแผ่นดินแห่งสยามประเทศ” จึงตรัสด้วยพระสุรเสียงอันสั่นเครือปนน้ำพระเนตรว่า

“ท่านเจ้าคุณมาเทศน์ได้จับใจยิ่งนัก และขอให้ทุกคนจงกลับไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์เถิด”

สมเด็จโต กล่าว ขอให้สาธุชนทั้งหลายที่ฟังธร รมวันนี้ จงกลับไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้าน การทำบุญแบบนี้จะได้อานิสงส์ทันตาเห็นในชาติปัจจุบัน

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ