Thursday, 30 November 2023

พระยอดกตัญญู หลวงพ่อบุญอุ้ม เลี้ยงดูบุพการี

พ ระอาจารย์บุญอุ้ม อาภัสสโร หรือ พระครูไพศาล ธ ร ร ม มงคล พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวนครพ นม และจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธา

ถึงแม้ว่าหลวงพ่อบุญอุ้ม อาภัสสโร ท่านได้ละสังข ารไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 สิริอายุ 65 ปี 35 พรรษ า แต่ยังมีตำนานที่เคยถูกกล่าวถึงกันอย่ างแพร่หลายเมื่อครั้งที่ ท่านยังมีชีวิตอยู่ เรื่องของการกตัญญูต่อโยมพ่อ โยมแม่ แม้ว่าท่านจะเป็นพระอยู่ ท่านสามารถดูแลบุพ การีได้อย่างไม่มีที่ติ

เรื่องราวของท่านและโยมแม่ ความกตัญญูต่อบุพการีอย่างที่สุดนั้นช่างน่าประทับใจเหลือเกิน และยังเป็นคำสอนให้กับลูกหลานต่อๆ มา วันนี้แอดมินจึงขอนำมาเล่าอีกครั้ง เรื่องราวของหลวงพ่อบุญอุ้มเป็นดังนี้

ประวัติของท่าน

หลวงปู่บุญอุ้ม อาภัสสโร เป็นพระเกจิที่มีลูกศิษย์ทั่วประเทศ เป็นพระสายป่าที่สืบทอดสายธรรมจากหลวงปู่มหาเหรียญ ปภาคโร วัดบ้านหันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา บิดาชื่อนายอ่อนศรี (หรือหลวงปู่อ่อนศรี ขันติกโร ในกาลต่อมา)มารดาชื่อนางทิพย์ อภัยโส เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 6 คน

ได้บรรพชาเป็นสามเณร ตอนอายุ 13 ปี และติดตามหลวงปู่มหาเหรียญธุดงค์ไปปักกลดตามป่าดงดิบหลายจังหวัดในภาคอิสานและภาคเหนือ เป็นเวลากว่า 5 ปี กระทั่งอายุ 29 ปี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2527 ได้อุปสมบทที่วัดศรีวิชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม มีหลวงปู่คำพันธ์ จันทุปโม เป็นพ ระอุปัชฌาย์ และได้ไปจำพรรษาบนเทือกเขาภูลังกา ภายในถ้ำมืด ถ้ำโขง ร่วมกับหลวงปู่อ่อนศรี ขันติกโร บิดา อายุ 70 ปี เพื่อนั่งสมาธิ ฝึกจิตเป็นเวลาถึง 18 ปี

ออกธุดงค์ไปกับสามเณรอีก 2 รูป ในภาคเหนือ ก่อนย้อนกลับมาจังหวัดนครพนม เพื่อดูแลบิ ดาที่อาพาธ 2 – 3 ปี เมื่อหลวงปู่อ่อนศรี บิด าก็ได้ละสังขารไปเมื่อ 7 ตุลาคม 2545

ท่านได้ยกที่ดินหัวไร่ปลายนา จำนวน 20 ไร่ อยู่ในเขตหมู่ 5 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง ให้เป็นสำนักส งฆ์ ต่อมาขออนุญ าตตั้งชื่อ วัดป่าโนนแพง และแต่งตั้งให้หลวง ปู่บุญอุ้มเป็นเจ้าอาว าส ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ปี พ.ศ.2543 หลวงปู่บุญอุ้ม อาภสฺสโร ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านแพง-นาทม นาน 2-3 ปี ก่อนจะได้ลาออกให้พระรุ่นใหม่ปกครองคณะส งฆ์แทน

เรื่องเล่าความกตัญ ญู

ท่านต้องดูแลมารดาที่บวชเป็นชีที่วัดและป่วย

ก่อนหน้านี้แม่และน้องอยู่กับญาติที่พัทลุง แต่ญาติมีภ าระ มาก ไม่มีเวลาดูแล จึงตัดสินใจ พาแม่มาดูแลเองที่วัด หลวงพ่อดูแลมารดา อุ้มไปขับถ่ายในห้องน้ำ ญาติโยมเห็นใจไม่มีเวลาออกบิณฑบ าต นำอาหารมาถวายช่วยเหลือ

พ ระผู้ใหญ่ชี้ทำได้ ไม่ผิดวินัยสง ฆ์ เพราะเป็นหน้าที่ลูกต้องเลี้ยงดูบุพการี ไม่ว่าอยู่ในสถานะอะไร ท่านอุ้มแบบนี้เป็นระยะยาวนานแรมปี จนหมดลมห ายใจสุดท้ ายมารดาของท่าน จนมรณ กร ร มเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550

ท่านทำหน้าที่บุตรที่ดีดูแลแม่ จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตโยมแม่ ผู้เป็นบุตร ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ต้องดูแลพ่อแม่เมื่อยามท่านแก่ชรา บุตรไม่ว่าจะอยู่ในสถานะ อาชีพใด ควรกตัญญูดูแลพ่อแม่ในยามแก่ชรา

เรื่องเล่าว่าอานิสงนี้ ถึงขั้นหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระอริยะในอดีตที่ละขัน ธ์ไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2478 มาหาหลวงพ่อบุญอุ้ม ในนิมิต เพื่ออนุโมทนา ยกย่องในความกตัญญูที่ท่านได้ทำ

และได้รับรองวัตถุมงคลต่างๆที่หลวงพ่อบุญอุ้มสร้างขึ้นหรืออธิษฐานจิตไว้ มีพุทธคุณสูง และวัตถุมงคลนั้นไม่เสื่อมคล ายความ ข ลัง เสื่อ มยาก สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติโดยไม่ต้องถอด ได้ความข ลังยังเหมือนเดิมไม่เสื่ อมคลาย ด้วยเหตุแห่งการดูแลบุพกา รีนั้นเอง

เพื่อนๆ อ่านแล้วมีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง สำหรับแอดมินเห็นด้วยกับบทความนี้ การปรนนิบัติดูแลบิดามารดา ไม่ควรเป็นบาป แต่ควรอย่างยิ่งที่จะเป็นบุญ

การกตัญญูกตเวที ไม่จำเป็นต้องมีข้อแม่ พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กแม้ยากลำบ ากขนาดไหน ก็อดทนจนเราเติบใหญ่ หลวงพ่อบุญอุ้มท่านได้สอนเราแล้ว

ท่านเป็นถึงพ ระเกจิดัง ท่านยังสามารถดูแลแม่ของท่านจนตร าบสิ้นลมห ายใ จ เราเป็นคนธร ร มดา ก็ยิ่งสามารถดูแลพ่อแม่ได้ โดยไม่ต้องีข้อกังขาใดใดเลย หาโอกาสได้แสดงความกตัญญูต่อบุ พการี จะเป็นบุ ญต่อเรา ได้อานิสง ส์มาก ถึงแม้ว่าท่านได้ม ร ณ ะภาพไปแล้ว ท่านก็ได้สอนสิ่งเหล่านี้ให้ลูกหลานได้นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้สืบไป

ขอบคุณข้อมูล : palung jit.or

ขอบคุณรูปภาพ : Liker