พระพุทธเจ้าสอนให้แบ่งเงินเป็น 4 ส่วน #ใช้หนี้เก่า #ให้เขากู้ #ฝังไว้ใช้ #ทิ้งใส่เหว

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

พระพุทธเจ้าสอนให้แบ่งเ งิ นเป็น 4 ส่วนคือ

1.ใช้หนี้เก่า -ใช้หนี้เก่า คือ ให้พ่อแม่ ท่านให้กำเนิดและเลี้ยงเรามา เราเป็นหนี้บุญคุณท่าน ต้องตอบแทน

2.ให้เข ากู้ -ให้เข ากู้ คือ ให้ลูกหลาน ลูกหลานได้รับอุ ป การะ ต่อมาภายหลัง ก็จะกลับมาใช้หนี้เราคือเลี้ยงดูเราในย ามชรา

3.ฝังไว้ใช้ -ฝังไว้ใช้ คือ ทำบุญ เพื่อฝังไว้เป็นอริยะทรัพย์ สำหรับใช้ในการเดินทางไปใน สังสารวัฏ

4.ทิ้งใส่เหว -ทิ้งใส่เหว คือ เที่ยวกินใช้ไป พระองค์ทรงเปรียบท้องคนเราเป็นเหวลึก กินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็ม

คัมภีร์กฎแห่งก ร ร ม 3 ชาติ ได้บันทึกไว้ว่า “สามีภรรย า ” มีกร รมร่วมกันมา ไม่ว่าจะกร รมดี หรือกร รม ชั่ ว ถ้าไม่มีกร รม ร่วมกันมา

ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้ ” บุตรธิดา ” คือ หนี้ ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้ หรือชดใช้หนี้ ไม่มีหนี้ ไม่มาเกิดเป็น พ่อ แม่ ลูกกัน”

ดังนั้น สามีภรรย า ที่มีกร รมดีร่วมกันมา ย่อมสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร

ส่วนสามีภรรย า ที่มีกร รม ชั่ ว ร่วมกัน มาแต่อดีตชาติ ย่อม ทะเล าะเบ าะแว้ง บ้านแต ก สาแหรกข าด ไม่อาจอยู่ร่วมกัน จ นวันต า E

ส่วน ” บุตรธิดา ” ที่มาทวงห นี้ เป็นลูกที่ไม่เอาไหน เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ทำให้พ่อแม่ทุ ก ข์ใจไม่ วายเว้น

” บุตรธิดา ” ที่มาใช้หนี้ จะสำรวมระวัง รู้คุณทดแทนคุณ ไม่กล้า ทำให้พ่อแม่ ชอกช้ำใจ

ชาวโลก ทุกคน เกิดมาต่างหนีไม่พ้น พบ พราก สุข ทุ ก ข์ เศ ร้า อ ภัย แค้ น รัก ชั ง นี่คือผลแห่งของกร รม ปลูกเหตุเช่นไร

ย่อมได้ลิ้มผลเช่นนั้น ไม่ว่าจะเหตุใด หรือ ผลใด ล้วนหนีไม่พ้น กฏแห่งกร รมทั้งสิ้น

อ่านจบแล้วแชร์ไปได้บุญ

ที่มา : newsxpress72.com

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ