Thursday, 30 November 2023

ฝากไว้ให้คิด วัดเงินเหลือร้อยล้าน แต่โรงพยาบาลมี”ห นี้ ร้อยล้าน”

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

ฝากไว้ให้คิด วัดมีเงินเหลือร้อยล้านพันล้าน แต่โรงพยาบาลมี”ห นี้ร้อยล้าน” ท่านเคยคิดหรือมองมุมมุมนี้ไหมครับ

เข้าโรงพยาบาลขอรับบริการฟรีๆดีๆ อุปกรณ์ดีดี แต่บางครั้งงบประมาณในค่าใช้จ่ายติ ดล บ เข้าวัด พระตีก ระบ าลแท บแต ก บอกชอบ

ต้องบริจ าคเงิน”ให้เยอะๆ” หมอรั กษาจ นห าย “ดีใจร อ ด ต า ย “รีบกลับไปแ ก้ บ น สร้างวัด,สร้างวิหาร,ไหว้พระขอบคุณพระ

หมอรั กษาไม่ไหว ไปไม่ร อ ด ตามวัฎสงสาร กลับด่ าหมอ ด่ าพยาบาล ไม่ไปด่ าเทวดาที่บนไว้

มาคิดใหม่ ทำใหม่สร้างวัด สร้างวิหารแค่พระพออยู่ แล้วมาสร้างโรงพยาบาลที่ดี มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย รั กษาคนป่ ว ย ให้หายไวๆ ด้วยดีมั้ย

ทอดผ้าป่าสมทบทุนช่วยโรงพยาบาลดีกว่าไหม ฝากไว้ให้คิด

Cr.นาคินทร์ แซ่เฮ้ง

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ