Friday, 8 December 2023

ฝรั่งหนุ่มใฝ่ธรรมะ บวชที่ไทยมาเเล้ว 15 ปี

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

ดีมากอย ากให้อ่าน พระหนุ่มฝรั่งบวชที่ไทยมาเเล้ว 15 ปี ชี้ 15 จุดเด่น ที่ทำให้พระพุทธศาสนา มีความโดดเด่นต่างไปจ า กศาสนาอื่น

ศาสนาเกือบทั้งหมดในโลกนี้ ล้วนเป็นศาสนาแบบ “เทวนิยม” คือ นับถือและเชื่อในพระเจ้า ซึ่งพระพุทธศาสนาอยู่นอกเหนือไปจ า กความเชื่อดังกล่าว

แล้วอะไรคือ จุดเด่นที่ทำให้พระพุทธศาสนาที่เป็น “อเทวนิยม” แตกต่างจ า กศาสนาเทวนิยมอื่นๆ ในโลกนี้ และต่อไปนี้คือคำตอบ

1.พระพุทธศาสนาปฏิเส ธว่ามี ผู้สร้างโลก ถือว่าความเชื่อนี้ไร้สาระ ตรงข้าม โลกนี้ประกอบขึ้นจ า กเหตุปัจจัยต่างๆ จึงมีขึ้นมา

2.พระพุทธศาสนาไม่ใช่ระบบความเชื่อที่ควรใช้คำว่า Religion เพราะศัพท์นี้หมายถึงต้องมีความเชื่อใน พระเจ้าผู้สร้างโลก

3.จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาคือ ละกิเลสได้หมดแล้ว หลุดพ้นจ า กการเวียนว่ายเกิดหรือวัฏฏสงสาร ไม่ใช่ไปเกิดบนสวssค์

ฝรั่งหนุ่มบวชใฝ่ธรรมะรักศาสนาพุทธบวชที่ไทยมาแล้ว 15ปี

ขอบคุณที่มาข้อมูล dharma99

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท