Thursday, 30 November 2023

ผมขอปิดบัญชี หนุ่มสอบติดเภสัช ไร้เงินลงทะเบียน เผยเกินคาด

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่กำลังเป็นที่น่าสนใจของชาวโซเชียลมากค่ะ จากรณีที่ นายเกียรติราชัน ยารังษี หรือน้องโอ๊ค อยู่บ้านเลขที่102 หมู่ 15 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วไปสอบเข้าเรียนต่อติดคณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งจะต้องรายงานตัววันที่ 15 มิ.ย.64 และต้อง ชำ ระ ค่ าลงทะ เบี ย น จำนวน 3 หมื่นกว่าบาท

ภายในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ แต่เนื่องจากมีฐ าน ะ ยา ก จนพ่อแม่มีอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป จึงวอนสังคมให้การ ช่ ว ย เ ห ลือ ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดหลังปรากฏเป็นข่าว ได้มีผู้ใจบุญได้โอน เงิ น ช่ วย เห ลื อ เป็นทุนการ ศึ ก ษ าและค่าใช้ จ่า ย ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการ ศึ ก ษา แล้วโดยมียอดล่ า สุ ดจำนวน 1,107,175.36 บาท จึงขอปิดรับพร้อมทั้งได้ดำเนินการเดินทางไป ปิด บั ญ ชี เ ป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายเกียรติราชัน เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณคนไทยและผู้ที่โอนเ งิ น มาช่วย เ ห ลื อต น โดยที่คิดไม่ถึงว่าจะมากมายขนาดนี้ ในตอนแรกอยากได้เพียงแค่มีเ งิ น ไปลงทะ เ บี ยนและค่าใช้จ่ าย เ บื้องต้นเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะไปยื่นกู้ กยศ.ต่อไป แต่เมื่อมียอด เงิ น เข้ามามากมายขนาดนี้

ซึ่งตนก็คิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับเป็นค่าใ ช้ จ่ า ยจ นกว่าจะจบการศึกษา และคงจะไม่จำเป็นต้องกู้ กยศ.แล้ว และตนขอสัญญาว่าจะตั้งใ จ เ รี ยนและจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะไม่ยอมแพ้ต่ออุป ส ร ร คง่ายๆ เป็นบุคลากรที่ดีของประเทศไทย ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและป ร ะ เ ท ศ ช า ติเท่าที่จะทำได้

นางคำแพง ยารังษี อายุ 60 ปี ผู้เป็นแม่ เปิดเผยว่า ตนตื้นตันใจจนพูดไม่ออก ไม่คิดว่าจะมีคนช่ ว ย เ ห ลื อ มากมายขนาดนี้ ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน และตนจะไม่นำเงิ น ข องผู้ใจบุ ญ ที่โอนให้ลูกชายมาเกี่ยวข้องกับค่ าใ ช้ จ่ าย ในครอบครัวเลย

จะให้เป็นทุ น ก า ร ศึ ก ษา ของลูกชายทั้งหมด ส่วนห นี้ สิ นต่างๆ ของตนก็จะทำงานใช้ ห นี้ เอง แค่นี้ก็เป็นพระคุณอย่างมากแล้วที่ลูกสามารถเข้า เ รี ย น ได้ตามความตั้ ง ใ จ บุญคุณครั้งนี้ตนและครอบครัวจะไม่มีวันลืมเลย

ขอบคุณข้อมูล : khaosod.co.th