Sunday, 10 December 2023

ปลูกใบพลู 15 ไร่ ส่งขายต่างประเทศ สร้างรายได้เป็นล้านต่อเดือน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

วันนี้เราจะพามาศึกษาวิธีการปลูกสร้างรายได้ สามารถส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พลูที่นั้นใช้พื้นที่ปลูก 15 ไร่ และปลูกพลูหลากหลายสายพั น ธุ์

สายพั น ธุ์ของพลุที่ปลูกจะขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละที่ ซึ่งความต้องการในแต่ละช่วงก็แตกต่างกัน จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล

ตัวอย่ างที่ประเทศใต้หวัน ต้องการเฉพาะพลูใต้หวันเท่านั้น ส่วนใหญ่คนที่กินพลูเป็นกลุ่มคนที่ใช้แรงงาน

จุดที่เป็นพืชเศษฐกิจที่ตลาดใต้หวันต้องการคือ ใต้หวันมีพายุไต้ฝุ่นบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้โรงเรือน ต้นพั น ธุ์ต่างๆ เสียหายมาก จึงต้องย้ ายฐานมาปลูกที่ประเ ท ศ ไ ท ย

ต้นพลูจะเพราะชอบอากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การปลูกใบพลู ในส่วนของราคานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 200-250 บาทต่อกิโลกรัม แต่ถ้าเป็นบ้างช่วงพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ 400 บาท

แต่ถ้าเป็นช่วงที่ใต้หวันไม่มีพายุหรือมรสุมพลูที่ใต้หวันก็มาปริมาณมากและเพียงพอต่อการบริโภคในประเ ท ศ

จึงทำให้การส่งออกน้อยลง จึงจำเป็นที่จะต้องปลูกหลายๆ สายพั น ธุ์เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการสร้างร าย ไ ด้ในแต่ละวัน

การเก็บใบพลูนั้นเราจะใช้มือเท่านั้นในการเก็บจะไม่ใช้เครื่องจักรใดๆ ในการช่วยเก็บ เพราะการใช้มือเก็บจะสามารถเลือกขนาดของใบพลูได้ตามที่เราต้องการ

เทคนิคในการเก็บใบพลูนั้น หลังจากที่เก็บใบพลูแล้ว เราก็จะเ ด็ ดกิ่งที่ย าว ออกเพื่อให้กิ่งอื่นๆ เพราะจะทำให้กิ่งอื่นๆสร้างใบให้สวยและใบใหญ่

หลังจากเก็บใบพลูเสร็จแล้ว เราก็จะทำการล้าง จากนั้นก็จะนำไปคัดขนาดของใบพลูจะดูจากขนาดของใบพลูเป็นหลักและต้องอาศัยความชำนาญพอสมควร

ทำการตั ด ขั้ วของใบพลูออก ถ้าไม่ตัดจะทิ่มส่วนของใบทำให้แ ต กได้

จากนั้นเราจะห่อด้วยกระดาษเพื่อควบคุมความชื้นไม่ให้พลูนั้นใบเหี่ ย วขณะที่เราทำการขนส่งครับ

เราจะเก็บไว้ในห้องเย็นประมาณ 16 องศาเซลเซียส

หลักการดูแลรักษาต้นพลู

เราจะทำการทำปุ๋ยจากต้นอ้อย ซึ่งขั้นตอนการทำเราจะทำการบดอ้อยให้ละเอียดก่อนและทำเป็นกองขึ้นมาและจะทำส่วนผสมเพื่อทำให้ต้นอ้อยเกิดการย่อยสลายด้วยส่วนผสมของน้ำ 18 ลิตร

กากน้ำตาล 1 ลิตร

EM 1 ลิตร

ผสมให้เข้ากัน แล้วทำการรดที่กองปุ๋ย คลุกเคล้าให้เข้ากัน สูตรนี้จะทิ้งไว้ประมาณ 1 ปี ให้ปุ๋ยเกิดการย่อยสลายตัว

จากนั้นนำไปโรยบริเวรร่องของต้นพลูแล้วทำการไถกลบปุ๋ยให้กลบอยู่ในดินเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นพลู

เราจะทำแบบนี้ในระยะเวลา 1 ปีต่อครั้งครับ ต้นพลูก็จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ใบสวย เขียวและดกครับ

เมื่อเราสังเกตใบพลูบางใบ จะมีการทำ ล า ยของเ ชื้ อร าทำให้ใบพลูมีสีน้ำตาลต้องทำการเด็ดทิ้งทันทีและเอาออกจากสวน ทำลายด้วยการเ ผ า เพื่อไม่ให้แพร่เ ชื้ อกลับมาที่สวน

แหล่งที่มาจาก ช่องยูทูปThai PBS

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท