Thursday, 30 November 2023

ปลูกผักบุ้งในยางรถยนต์ ใช้พื้นที่น้อยลดการให้น้ำ

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินขอนำเสนอวิธีการปลูกผักบุ้งแนวใหม่ที่นอกจากประหยัดน้ำแล้วยังเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่น้อยอีกด้วยครับ

วิธีนี้เป็นวิธีปลูกในยางรถยนต์ซึ่งช่วยเก็บความชื้นได้ดีส่งให้ผักบุ้งงามและโตไวอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1.เมล็ดผักบุ้งพันธุ์ดี

2.ยางรถยนต์เก่า

3.มูลวัว

4.ฟางข้าว

วิธีการทำ

1.เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการแช่เมล็ดผักบุ้งลงในน้ำอุ่นข้ามคืนเพื่อเร่งอัตราการงอก เมื่อครบเวลาแล้วนำเมล็ดมาผึ่งให้แห้ง

2.เตรียมยางรถยนต์ด้วยการตัดยางให้เป็นกระถางแล้วนำกาบมะพร้าวมาปูรองพื้นไว้แล้วจึงใส่ดินสำหรับปลูกให้เต็ม

3.เมื่อแช่เมล็ดครบเวลาแล้วให้นำมาโรยให้ทั่วกระถางยางรถ เกลี่ยไม่ให้ซ้อนทับกัน แล้วนำฟางข้าวมาปิดทับด้านบนเพื่อรั ก ษ า ค ว า ม ชื้ น

4.ขั้นต่อมาให้ทำน้ำมูลวัวสำหรับรดผักบุ้งโดยนำมูลวัว 1 ลิตร ผสมกับน้ำสะอาด 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วทำการรดน้ำบำรุงผักบุ้ง เพื่อช่วยเร่งการโต

เมื่อเวลาผ่านไปต้นผักบุ้งก็จะเจริญเติบโตพร้อมเก็บรับประทานได้แล้ว ผักบุ้งที่ได้จะงามเขียวสวยทั้งใบและลำต้นครับ

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรบ้านนอก