Thursday, 30 November 2023

ประวัติ แม่ชีศันสนีย์ ผู้ก่อตั้งเสถียรธ ร ร ม สถาน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

จากกรณีที่ มูลนิธิเสถียรธ ร ร มสถาน ออกแถลงก า รณ์ ระบุว่า แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธ ร ร มสถาน ได้คืนสู่ธ ร ร มชาติอย่างสงบในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 18.23 น.

สิริอายุ 68 ปี 1 เดือน 7 วัน และนับเป็น 41 พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่น หลังเข้ารักษาในโรงบาล ตั้งแต่ พ.ศ.2560

สำหรับประวัติของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มีนามเดิม ศันสนีย์ ปัญญศิริ ชื่อเล่น ตุ๊กตา เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2496 เป็นบุตรีของ เฉลียว จรัสศรี นายอำเภอแห่งอำเภอบางปะหัน จัง ห วั ด พระนครศรีอยุธยา

และ จำลอง พรหมินทะโรจน์ คุณครูประจำโรงเรียนบางปะหัน (เชื่อมประชานุกูล) และมีพี่สาว 1 คน คือ สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ชื่อเล่น ตุ๋มติ๋ม

เมื่ออายุได้ 15 ปี ชีวิตของแม่ชีศันสนีย์ได้เปลี่ยนไป เมื่อเ สี ยมารดาไป จึงตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และยังได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีคห ก ร ร ม ศ า สตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีกมากมาย

ต่อมาได้เข้าสู่วงการนางแบบ และได้เป็น รองมิสออด๊าซ ควบรางวัลนางงามบุคลิกภาพ และในปี พ.ศ. 2519-2523 ยังได้เป็นเจ้าหน้าที่ PR

สถานออกกำลังกายและเสริมความงามครบวงจร World Club พออายุ 27 ปี แม่ชีศันสนีย์ รู้สึกว่า ชีวิตนี้ไม่สุขสงบ ไม่สบาย เหมือนตอนเด็กๆ จึงตัดสินใจหันหน้าเข้าพึ่งพาพระพุทธศาสนา ณ วัดศิริพงษ์ธ ร ร มนิมิต

เมื่อเข้าสู่ทางธรรมแล้ว ปี พ.ศ. 2530 แม่ชีศันสนีย์ ได้ก่อตั้ง เ ส ถี ย ร ธ ร รมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ โดยมีพระธ ร ร มนำทาง

ทำงานสร้างชีวิตในทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจ น ต า ย เพื่อสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุ ก ข์ร่วมกัน กว่า 30 ปีที่ผ่านมา และสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้คนมากมายจนถึงปัจจุบัน

แม่ชีศันสนีย์ยังได้ริเริ่มก่อสร้าง บ้านสายสัมพันธ์ บ้านแห่งชีวิตใหม่ของผู้หญิงที่ประ ส บ ปั ญ ห าชีวิต, สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธ ร ร มะเพื่อเยียวยาสังคม รวมไปถึงโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ แม่ชีศันสนีย์ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะตัวแทนนำเสี ย งผู้หญิงไปสู่เวทีโลก ในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2545

ทำให้ได้เจอกับ วิคตอเรีย โฮลท์ มืออาชีพด้านการเขียนบทและการสร้างภาพยนตร์ จนนำไปสู่การสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องอะ วอล์ก ออฟ วิสดอม (A Walk of Wisdom) ที่ฉายในหลายประเทศทั่วโลก

ในปี 2560 แม่ชีศันสนีย์ได้มีอาการป่วยเป็นโ ร คม ะ เ ร็ งกระเพาะอาหารและเข้ารับการรักษา โดยมีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรก และตรวจพบก้อนม ะ เ ร็ งอีกครั้งในกลางปี 2563

และเข้ารับการรักษาโดยคณะแ พ ท ย์ต่อเนื่อง โดยเข้ารับการรักษาเพิ่มเติมด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

กระทั่งแพทย์ตรวจพบว่ามะเร็งได้เข้าสู่ระยะลุกลามจนเข้าสู่ระยะสุดท้าย และคืนร่างกลับสู่ธรรมชาติในวันที่ 7 ธ.ค. 64

ก่อนหน้านี้ หลังจาก แม่ชีศันสนีย์ ได้เปิดเผยอาการป่ ว ยเพจเฟซบุ๊กเสถียรธ ร ร มสถาน เคยแชร์ข้อความที่แม่ชีศันสนีย์เคยพูดเอาไว้ ความ เ จ็ บ ป ว ด เป็นเรื่องที่เราปฏิเ ส ธไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะไม่ทุ ก ข์เพราะมันได้

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ