ประดิษฐ์รถตั ดหญ้า ก้านย า ว ใช้ง่าย ทำงานสะดวก

สวัสดีครับ ชาวแฟนเพจเกษตรทุกท่าน งานตัดหญ้าที่เป็นงานหลักต้องใช้เครื่องทุนแรงที่เหมาะสม เราใช้เครื่องตั ดหญ้าแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 24V ใช้แบตเตอรรี่ 24V12AH

ตั ดหญ้าได้ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง แต่น้ำหนักที่ต้องแบกแบตเตอรี่ประมาณ 8 กก. ซึ่งหนักพอสมควรทำให้ต้องดั ดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานให้กลายมาเป็น

รถตั ดหญ้าก้านสั้นและปรับปรุงดัดแปลงให้เป็นรถตัดหญ้าก้านย า ว

วัสดุ​อุปกรณ์

1.เครื่องตั ดหญ้าก้านย า ว 150 ซม.พร้อมใบตัด

2.แบตเตอรี่ 24V12AH(พร้อมชาร์ตไฟ)

3.รถตัดหญ้าก้านสั้น(ที่ทำไว้แล้ว)

4.ล้อจักรย าน​ 20 นิ้ว​ 2 ล้อ

ลงมือทำ

1.นำรถตั ดหญ้าก้านสั้นที่ทำไว้แล้วเชื่อมต่อฐานรถด้านบนเพื่อรองรับเครื่องตั ดหญ้าแบบก้านย าวเชื่อมต่อฐานบนและฐานล่างให้แข็งแร็งขึ้นต ามแรงเหวี่ยงของเครื่องตัดหญ้า

2.เสริมเหล็กตะแกรงเชื่อมต่อกับฐานเพลาเพื่อใส่แบตเตอรี่ให้แข็งแร็งขึ้น

3.ปรับแฮนด์จักรย านและท่อประคองค้ำท่อด้วยสเต็มให้เหมาะสม

4.เดินสายไฟและสวิทซ์ปิดเปิด

การใช้งาน

1.ประกอบเครื่องตั ดหญ้าก้านย าวเข้ากับตัวรถนำแบตเตอรี่ใส่ในตะแกรงต่อสายไฟให้ครบวงจร

2.เปิดสวิทซ์แล้วลงมือตั ดหญ้า

ข้อเปรียบเทียบรถตั ดหญ้าก้านสั้น และรถตั ดหญ้าก้านย าว

1.รถตัดหญ้าก้านสั้นจะเบ ามีแรงสั่นสะเทือนน้อยเคลื่อนที่ในพื้นที่ราบเรียบได้ดีตัดหญ้าเล็ก สั้นได้ดีเข้าถังพื้นที่แคบได้ดี

2.รถตัดหญ้าก้านย าว จะมีน้ำหนักมากขึ้นมีแรงสั่นสะเทือนพอสมควรจ า กแรงหมุนเคลื่อนที่ในพื้นที่ราบเรียบได้ดีกว่า ตัดหญ้าสูงและเข้าถึงย ากเข้าถังพื้นที่กว้างได้ดี

หากเราต้องการตัดหญ้าสั้นและมีพื้นเรียบก็ใช้รถตั ดหญ้าก้านสั้นแต่เมื่อต้องตัดหญ้าย าวสูงก็ถอดท่อและเปลี่ยนล้อ

ปรับแกนประกอบตัวรถเป็นรถตั ดหญ้าก้านย าวรถตัดหญ้าคันหนึ่งจึงกลายเป็นทั้งรถตัดหญ้าก้านสั้นและรถตัดหญ้าก้านย าวในตัว

ต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องแบกเครื่องตัดหญ้าทำให้เบ าแรงลงแรงน้อยลงแต่ได้งานเท่ากันหรือมากขึ้นในแบบเรียบง่ายแต่ได้ผล

แหล่งที่มา monmai

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรบ้านนอก