Sunday, 10 December 2023

นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ร่วมกับเพื่อนๆ ช่วยกันลงขัน ลงขันสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาคร โร ง พ ย าบ า ล สนาม จำนวน 1,000 เตียง

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจมากค่ะ เมื่อ นายกฯ อบต.พันท้ายนรสิงห์ ลั่น กู้ ชื่ อเ สี ย ง คนสมุทรสาครคืนมา ลงขันกับพรรคพวกสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาคร จำนวน 1,000 เตียง เ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่ลานก่อสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัฒนาแฟคตอรี่ ต.พันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ เผยว่า จะขอสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งนี้ขึ้นโดยใช้ที่ดินของตัวเอง จำนวน 8 ไร่ สร้าง โร ง พ ย าบ า ล สนาม จำนวน 1,000 เตียง รองรับผู้ป่วย C V 1 9 ใช้งบประมาณ 5 ล้ า น บ า ท ร่วมกับเพื่อนๆ ช่วยกันลงขัน

โดยไม่ต้องการรับบริจาค เพราะจะกลายเป็นว่ามีเรื่องของผล ป ร ะโ ย ช น์ เ ข้ า ม า เกี่ ย ว ข้ อ ง หาผลประโยชน์ใส่ตัว เพราะอยากจะทำด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์ช่วยคนสมุทรสาครด้วยกัน ไม่ต้องไปหาสถานที่อื่น หรือจังหวัดอื่น และต้องไปสร้างความลำบากใจหรืออธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องยาก จึงขอสร้างในที่ดินของตัวเอง และเงินจากเพื่อนฝูงเจ้าของธุรกิจ เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของคนสมุทรสาครกลับคืนมา

คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 อาทิตย์ ซึ่งล่าสุด นายวิเชียร คงวณิช เจ้าของโรงงานรองเท้ามอบให้ 5 แ ส นบ า ท และเพื่อนๆ เจ้าของโรงงานภาคเอกชนกำลังจะมาช่วยกัน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของภาครัฐเลย เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาใดๆ

ส่วนกรณีทีมีข่าวลือว่าพบ ผู้ ติ ดเ ชื้ อ 900 กว่าคนในโรงงานอาหารสำเร็จรูปแห่งหนึ่งในอำเภอสมุทรสาครนั้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง นา ย แ พ ท ย์ นเรศฤทธิ์ ขัดธสีมา น า ย แพ ท ย์ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ทางโทรศัพท์ทราบว่า เป็นการสุ่ม ต รว จ เ ชิ ง รุ ก ใ นกลุ่มเป้าหมายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนคนงานมากกว่า 200 คนขึ้นไป ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะตรวจประมาณ 100 แห่ง ขณะนี้ตรวจไปได้แล้วกว่า 20 แห่ง พ บ ผู้ ติด เ ชื้ อ จากกลุ่มโรงงานในเครือของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวนดังตัวเลขเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา คือกว่า 500 คน และกว่า 400 คนตามลำดับ

ขอบคุณข้อมูล : mgronline