Thursday, 30 November 2023

นักเรียน ชั้น ม.6 เรียนออนไลน์กลางกองขยะ แต่เกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.84 น่าชื่นชมมากค่ะ

ข ย ะ รีไซเคิล หมายถึง ของเ สี ย หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโ ย ช น์ ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในก ร ะ บ ว น การผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เ ศ ษ พลาสติก เ ศ ษ โลหะ เป็นต้น

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวน่าชื่นชมของนักเรียนคนหนึ่ง ชื่อ นางสาวเกนจิรา คะนองมาตย์ หรือ “น้องใหม่” อายุ 18 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเครือ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่มีความมานะตั้งใจขยันเรียนหนังสือ แม้ว่าฐานะทางครอบครัวจะไม่เอื้ออำนวยมากนัก จากส ถา นก า ร ณ์ ในช่วงนี้ ทำให้ทางโรงเรียนห้วยแถลงวิทยาคม ยังไม่เปิดการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่ให้นักเรียนทุกคนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน

ซึ่ง “น้องใหม่” ต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านที่เต็มไปด้วยกอง ข ย ะ รีไซเคิลรอบบ้าน เพราะพ่อกับแม่มีอาชีพเก็บของเก่า ข า ย แต่น้องใหม่ก็ไม่ได้รัง เ กี ย จ แต่กลับช่วยพ่อกับแม่เก็บของ เ ก่ า มาตั้งแต่อายุ 10 ปีจนก ระ ทั่ ง ปัจจุบัน

น้องใหม่ เปิดเผยว่า ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ โดยจะออกไปเก็บของเก่าทุกๆ วันในช่วงบ่าย เพราะช่วงเช้าจะต้องเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

จากนั้นจึงจะไปช่วยพ่อกับแม่เก็บของเก่า ตามบ่อ ข ย ะ และถัง ข ย ะ ที่อยู่ในหมู่บ้าน พอได้ของเก่าเต็มรถเข็น ก็จะนำมาคัดแยกที่บ้าน ก่อนที่จะนำไปข า ยให้กับร้านรับซื้อของเก่า ทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กโดยไม่เ ห น็ ด เห นื่ อ ย และไม่ อา ย เพื่อนรุ่นเดียวกัน

ของเก่าที่เก็บมา ข า ย เป็นเงินที่นำมาใช้ในการศึกษาต่อ เพราะต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อไปให้ถึงความฝันที่ต้องการเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชาวบ้านที่พบเห็นและรู้จักต่างชื่นชมเอาใจช่วยน้องใหม่ที่เป็นเด็ก ก ตั ญ ญู แถมยังเรียนเก่ง เกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.84 ให้สามารถไปให้ถึงฝันได้โดยเร็ว

ข ย ะ รีไซเคิล มีปริมาณ 42% ของ ข ย ะ ทั้งหมดทุกประเภท ข ย ะ พวกนี้มีประโยชน์หลายซ้ำหลายซ้อน เพระสามารถนำไป ผ ลิ ต ใช้ใหม่ได้ไม่รู้จบ ขวดน้ำที่เราใช้กันทุกวันนี้อาจจะรี ยู ส มากี่รอบต่อกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ แต่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่สะอาดนะ กระบวนการ ผ ลิ ต มันต้องสะอาดอยู่แล้ว แล้ว ข ย ะ พวกนี้เวลาเอามา ข า ย มาซื้อกัน ก็มีราคาแตกต่างกันด้วยนะ

ขอบคุณข้อมูล : nosejumbo.com