นักศึกษา ปวส.2 รายได้เกือบ 20,000 ต่อเดือน จ า กการปลูกพริกกระสอบข าย ปลูกง่าย กำไรงาม

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

เ งิ นมันอยู่รอบตัวเราหากรู้จักวิธีการหา บทความนี้ก็เอาอีกหนึ่งผลงานการสร้างรายได้ระหว่างเรียนมาฝากกัน เป็นการทำเกษตรจ า ก นักศึกษา ปวส. ปี 2

โดยการ ปลูกพริกกระสอบ อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่อย ากขุดหลุม หรือสภาพดินไม่เหมาะสำหรับการทำเกษตรพริกกระสอบ

เราก็สามารถปรุงดินในกระสอบได้เองเลย แล้วใช้กระสอบนั้นเป็นกระถาง จะเป็นอย่างไรมาติดต ามพร้อมกันได้เลย

ทำไมต้องปลูกพริกในกระสอบ?

เจ้าของผลงานทำรายได้งามนี้คือ นายพิเชษ ด้วงชู เป็นนักศึกษา ปวส. ปี 2 ซึ่งก็ได้เรียนในสาข าพืชศาสตร์ ของวิทย าลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ด้วยความที่อย ากจะหารายได้เสริมเป็นการแบ่งเบ าภาระของผู้ปกครอง จึงได้คิดว่าทำอย่างไรจึงจะหาเ งิ นเพิ่มได้อีก

ไอเดียการปลูกพริกกระสอบก็ผุดขึ้นมาโดยการเข้าร่วมโครงานเกษตรเพื่อชี วิ ต เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมาฐาน ของทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เป็นคนจัดโครงการขึ้นร่วมกันกับทางวิทย าลัยเอง เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐานการผลิตมากขึ้น

ด้วยความตั้งใจในการหารายได้เสริมบนที่ดินเพียง 1 งาน สามารถสร้างรายได้เกือบเดือนละ 20,000 บ าท แบ่งเบ าภาระช่วยพ่อแม่ไดเยอะ เ งิ น

จำนวนนี้ส่งตัวเองเรียนได้จ นจบปริญญาตรีเลย แม้ว่าในการทดลองทำครั้งแรกจะเคยกำไรน้อยแต่เมื่อได้ลงมือจริงจังแล้วบนที่ดิน 1 งาน ได้เยอะกว่านั้นเมื่อเพิ่มจำนวนพริกกระสอบเป็น 200 กระสอบ

ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 3 เดือน เก็บพริกได้ทุกอาทิตย์แล้วเอาไปข าย ราคาตลาดพริกกิโลกรัมละ 130 – 150 บ าท ขึ้นอยู่กับราคาตลาดแต่ละช่วง

โดยในแต่ละเดือนจะได้ประมาณ 120 กิโลกรัม เป็นเ งิ นประมาณ 16,800 บ าท ถือว่าเยอะมากสำหรับเ งิ นเดือนของคนที่เป็นนักศึกษา

วิธีการปลูกพริกกระสอบ

1.หากระสอบต ามจำนวนที่ต้องการมาได้เลย อย ากจะปลูกกี่กระสอบก็เตรียมมาเท่านั้น

2.เอาดินร่วนปนทราย ปริมาณ 12 กิโลกรัมมาผสมเข้ากันกับมูลของวัว ปริมาณ 5 ขีด และปูนข าวอีก 1 กำมือ

3.จัดการผสมคลุกให้เข้ากัน

4.นำไปใส่ในกระสอบได้เลย

5.พับปากกระสอบลงให้สูงจ า กดินในนั้นประมาณ 5 นิ้ว เพื่อจะได้มีแนวกั้นลมพัด

6.เอาต้นกล้าพริกที่มีมาปลูกได้เลย อย ากจะปลูกพริกชนิดไหนก็ต ามแต่ละเลือกเลย แต่สำหรับของเข าอยู่พัทลุงพริกเดือยไก่เป็นที่ต้องการของตลาดเข าจึงเลือกปลูกชนิดนี้

7.ระยะเวลา 3 เดือน เก็บข ายได้เลย

8.เมื่อต้นพริกหมดอายุแล้วก็ยกเอาดินในกระสอบเก่านั้นออกมาโดยการต ากแดดและทำใหม่วนกันแบบเดิม

เป็นการหารายได้เสริมที่กลายเป็นรายได้หลักได้เลย ในการปลูกพริกกระสอบนี้แม้เวลาน้อยก็ทำได้ เป็นเกษตรกรยุคใหม่โดยแท้ต้องไม่ใช้สารเ ค มีอั น ต ราย

ต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคด้วย และท่านใดที่ต้องการจะหารายได้จ า กการทำเกษตรลองปลูกพริกกระสอบดูอาจจะสร้างรายได้งามมากก็ได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยรัฐ

ขอบคุณบทความดีๆจ า ก naykhaotom

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ