ทุนแค่ 3 พัน มีใช้แก๊ส ฟ รี ตลอดปี ด้วยทุน 3 พันกว่าบาท ต้องทำยังไงดี ? มีวิธีทำแบบละเอียดมาฝาก

ถังหมักขนาด 200 ลิตร เมื่อแรกสร้างมีจุด ประสงค์ หลัก เพื่อกำจัดเศ ษอาหารที่ เหลือ ในครัวเรือน เนื่องจาก เ ศ ษ อาหารต่างๆ หากนำไปทิ้ ง จะเกิดการ เน่า เหม็น แต่หากนำมาใส่ถัง หมัก แล้ ว ปล่อยให้เ น่ า อ ยู่ในถังก่อน จนไม่ เหลือ อะไรให้ เ น่ า แล้ว เมื่อนำออก ไป ทิ้ ง ก็จะไม่เห ม็ น

ซึ่งในระหว่าง การปล่อยน้ำ เ น่ า นั้นได้ก๊า ซ ชี ว ภ า พ ออกมา ด้วยเป็นของแถม จึงหาทางเก็บ ก๊ า ซ ใส่ถัง ไว้ใช้

ดังนั้น การมีถังหมัก ขนาด 200 ลิตร ติดครั ว เรือนไว้ จึงเป็นการลดปัญหา ก ลิ่ น เน่าเหม็น จ ากการทิ้งขยะสด และได้ ก๊าซชีวภาพไ ว้ ใช้ด้วย

ข้อดี

ลดต้นทุนค่าแ ก๊ ส ,ทำง่าย เพียงเติมเ ศ ษ อาหารในแต่ละวัน

สิ่งที่ต้องเตรียม หลักๆ คือ

ถัง 200 ลิตร 2 ใบ
ถัง 180 ลิตร 1 ใบ

ท่อ PVC 2 นิ้ ว ค รึ่ ง ยาว 60 ซม. 1 ท่อน
ท่อ PVC 1 นิ้ว ยาว 2 ม. 1 ท่อน

ท่อ PVC 2 นิ้ว ยาว 20 ซม. 1 ท่อน
กาวทาท่อ PVC

ฝาครอบ ท่อ PVC 2 นิ้วครึ่ง 1 อัน
ข้อต่อ PVC ตรงเกลียว นอก ครึ่งนิ้ว 3 อัน

ข้อต่อ PVC ตรงเกลียว นอก 1 นิ้ว 1 อัน
ข้อต่อ PVC ตรงเกลียวใน 1 นิ้ว 1 อัน

ข้อต่อ PVC ตรงเกลียว นอก 2 นิ้ว 1 อัน
ข้อต่อ PVC ตรงเกลียว ใน 2 นิ้ว 1 อัน

ข้องอ PVC 1 นิ้ว 1 อัน
ข้องอ PVC เกลียว ใ น ครึ่งนิ้ว 3 อัน

บอลวาล์ว 2 นิ้ว 1 อัน
PVC หรอทองเหลืองเกลียวนอก หาง ปล าไหล ท่อครึ่งนิ้ว 3 อัน

แผ่นยาง ใ น ร ถ ย นต์ ขนาด 30×30 ซม. 1 แผ่น
ท่อ แ ก๊ ส ครึ่งนิ้ว 1 เมตร

ท่อ แ ก๊ ส ความยาวเท่าไหร่ก็ได้ เพื่อลาก เข้าเตาแ ก๊ ส
เข็มขัดรัดสายยาง ครึ่งนิ้ว 4 อัน

วิธีการทำ

1.นำถึง 200 1 ใบ มาเจ า ะ รู ฝ า ถั ง ตามภาพ
2.เ ตรี ย ม ท่ อ 2 นิ้วครึ่ง ยาว 60 ซม.

3.วัดเข้าไป 15 ซม. ทากาวน้ำให้รอบท่อ
4.ใส่ปลอกท่อ (ท่อ PVC 2 นิ้ว ผ่า ให้ขยายได้)

5.นำฝาครอบท่อ PVC ขนาด 2 นิ้วครึ่ง เจาะรู เส้นผ่านศูนย์กล่าง 1 นิ้ว
6.ประกอบ ไม้กวน (ท่อ PVC ตามภาพ ข้อ 6) ที่ใช้กวนถัง

7.ใส่ท่อ 2 นิ้วครึ่ง ที่สวมปลอกท่อแล้วลงไปในรูกลางถัง
8.ใส่ฝาครอบ ท่อ 2 นิ้วครึ่ง ลงไป

9.นำตัวไม้กวนไป ประกอบข้าง ในถัง (ตามภาพ)
10.วัดจากด้านบนถึงลงมา 10 ซม. เจาะรูข้างถัง 1 นิ้ว ใส่ข้อต่อตรงเกลียวนอก และเกลียวใน ขนด 1 นิ้ว

11.ประกอบท่อระบาย น้ำออก ขนาด 1 นิ้ว ยาว 30 ซม. ต่อเข้ากับข้องอเป็นตัว L
12.ใส่ท่อตัว L เข้าไปกับ เกลียวใน ด้านในถัง

13.วัดจากด้านล่าง ถึง ขึ้นมา 7 ซม. เจาะรูข้างถึง 2 นิ้ว ใส่ข้อต่อตรงเกลียวนอก และเกลียวใน ขนาด 2 นิ้ว (สวมโอริงกันของเหลวไหวออกจากถัง หรือทากาว อีพร๊อกซี่) และปิดด้วยบอลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว (ตามภาพ)

14.ประกอบเกลียวหางปลาไหล ขนาด 1 ครึ่งนิ้ว (หรือ 6 หุน) และใส่โอริง ตามภาพ

15.เจาะรูฝาถังครึ่งนิ้ว (หรือ 6 หุน) สวมเกลียวหางปลาไหล และ ปิดช่องสี่เหลี่ยมด้วยผ้ายางสีดำ

ถังหมักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเรามาทำ “ถังเก็บก๊าซ” กัน

1.นำถัง 180 ลิตร และ 200 ลิตร มาเอาฝาถังออก (ตามภาพ)
2.เอาถัง 180 ลิตร มาเจาะรูกันถัง ครึ่งนิ้ว 2 รู (ตามภาพ)

3.สวมเกลียวหางปลาไหลครึ่งนิ้ว ทั้ง 2 รู
4.เอาถัง 180 ลิตร คว่ำถัง 180 ลิตร ลงในถัง 200 ลิตร นำท่อ แ ก๊ ส ต่อเข้ากับถัง ทั้ง 2 ใบ และอีกรูต่อเข้ากับ เตาแก๊ ส ดังภาพ

เพียงแค่นี้ก็ เสร็จแล้วจ๊า ถัง ก๊ าซ ชี ว ภ า พ มาดูการใช้งานกัน

1.ใส่ขี้วัว หรือ ขี้หมู 3-4 ปี๊ป
2.เติมน้ำ 3 ปี๊ป

3.เติมปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 15 กรัม หรือ 1 ช้อนข้าวพูนๆ
4.เติมปุ๋ย ฟ อ ส เ ฟ ต 5 กรัม หรือ 1 ช้อนข้าว

5.เติมเบคกิ้งโ ซดา 150 กรัม
6.หมัก 7-14 วัน (คนทุกวัน)

7.หลังจากนั้นเติมน้ำ ล ง ไป จนเต็มถัง เริ่มใช้งานได้เพียงเติมเ ศ ษ อ า ห า ร ทุกวัน วันละไม่เกิน 1 กงก.
เติมน้ำให้ท่วมถังใหญ่ เมื่อมีแก๊สถังจะลอย ขึ้นถังลอยครั้ง แรก อาจจะจุดไฟไม่ติ ด ให้ระบายทิ้ง แล้วรอถังลอยรอบใหม่

ขอบคุณข้อมูล : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย