Sunday, 10 December 2023

ที่ดินแค่ 2 งาน เพาะต้นกล้าขายแต่สร้างรายได้ปีละล้าน…!!!

คุณสิริกร ชาญชำนิ เจ้าของสวนเพาะกล้าเงินล้าน วัย 46 ปี มีอาชีพเพาะกล้าพืชผักขาย สร้างรายได้เลี้ยงปากท้องและครอบครัวได้หลักล้านต่อปี บนพื้นที่เพียงแค่ 2 งาน

โดยใช้อาศัยประสบการณ์จากจากงานด้านเมล็ดพันธุ์กว่า 20 ปี มาสร้างอาชีพให้ตัวเอง จนประส บ ความสำเ ร็ จ แค่เริ่มต้นทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำ และรายได้เป็นกอบเป็นกำก็จะตามมา

จากคำส บประมาทที่ว่า “การเพาะกล้าพืชขาย ทำจนตายก็ไม่รวย เพราะทุกคนสามารถเพาะกล้าปลูกเองได้” คุณสิริกรก็ยิ่งขยัน อดทน เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า

เพื่อลบคำส บ ประมา ทและไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงก็ตาม จนวันนี้งานเพาะกล้าพืชกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้อย่างงาม ทำให้มีรายรับเป็นหลักล้านต่อปี บนพื้นที่เพียงแค่ 2 งานและตลาดมีความต้องการเป็นจำนวนมาก ทำมาเท่าไหร่ก็ขายได้หมด

จากประส บ ก า ร ณ์การทำงานบริษัทเมล็ดพันธุ์มานานกว่า 20 ปี ของคุณสิริกร ทำให้เกิดความมั่นใจที่จะพลิกพื้นที่หลังบ้านที่มีอยู่เพียง 2 งาน เป็นโรงเรือนเพาะกล้า

เพื่อทำการเพาะขยายกล้าพันธุ์พืชผักทุกชนิด เน้นเพาะขายเป็นกล้าถาดจึงใช้ถาดเพาะขนาด 105 หลุม มาเพาะ โดยเริ่มจากใส่ดินปลูกรองในหลุมถาด แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์หลุมละ 2-4 เมล็ด

จากนั้นรดน้ำ เช้า-เย็น ประมาณ 13 วัน ต้นกล้าก็จะงอกมีใบจิง 1-2 คู่ พร้อมที่จะย้ายต้นกล้าลงถาดหลุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใบใหม่ หรือย้ายปลูกลงแปลง

สำหรับต้นกล้าที่เพาะจำหน่ายนั้นมีมากกว่า 30 ชนิด ราคาจำหน่ายแต่ละชนิดจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับราคาเมล็ดพันธุ์และความยากง่ายของการเพาะ

ล้าคุณภาพดีต้องเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ดี จึงจะได้ต้นพันธุุ์ที่สมบูรณ์ หากเพาะกล้าไม่ดีก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น เมื่อรู้จักใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพแล้ว

เราต้องรู้จักขั้นตอนการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง และรู้จักใช้วัสดุเพาะกล้าที่เหมาะสมด้วย เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์

ต้นทุนการผลิต

การเพาะกล้าพืชผักเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากลงทุนครั้งเดียว แต่สามารถใช้งานwfhนานหลายปี โดยครั้งแรกลงทุนซื้อไม้ไผ่มาสร้างโรงเรือน และรางวางถาดหลุมใช้ไม้ไผ่ จำนวน 450 ลำ ราคาลำละ 15 บาท ซึ่งไม้ไผ่ที่ซื้อมาสามารถทำได้ 2 โรงเรือน

และทำรางได้ 10 ราง นอกจากนี้ยังต้นทุนเรื่องตาข่ายพรางแสงที่นำมาทำหลังคาโรงเรือน อีกประมาณ 2,800 บาท ต้นทุนถาดหลุมขนาด 105 หลุม จำนวน 200 ถาด ราคา 3,200 บาท เมล็ดพันธุ์ 25 ชนิด รวม 2,400 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ 15,150 บาท ส่วนค่าแรงทำโรงเรือนและรางวางถาดนั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้แรงงานของตนและคนในครอบครัว ซึ่งเมื่อขายต้นกล้าในรอบแรกได้แล้ว ก็จะสามารถคืนทุนได้ และมีกำไรเหลืออีกด้วย

แผนการตลาด

การเพาะต้นกล้าพืชนั้น ไม่ค่อยมีคนทำ เพราะถ้าไม่รักและไม่ใส่ใจในการดูแลรักษาอย่างแท้จริง ก็จะทำไม่ได้ ไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้มีคู่แข่งทางการตลาดน้อย

สำการตลาดที่ทำอยู่ก็จะอาศัยว่าลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักกัน และบอกต่อๆ เนื่องกันมา คุณภาพของต้นกล้าเป็นที่ยอมรับ ทำให้มียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวัน ทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว

นอกจากนี้ตนยังมีการประชาสัมพันธุ์และขายพันธุ์ต้นกล้าผ่านทางโซเซียลมทีเดีย ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จนทำให้มีรายได้มากกว่า 150,000 บาท ต่อเดือน จนได้ชื่อว่า “เพาะกล้าค้าเงินล้าน” เพราะทำรายได้ ได้ตลอดปี

บทสรุป/ข้อเสนอแนะ

การเพาะกล้าให้ประส บ ความสำเร็จ มีเคล็ดไม่ลับอยู่ที่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนนำไปหยอดเพาะลงในถาดหลุมนั้น ต้องมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีไม่มีโรคและแมลงมาใช้ในการเพาะกล้า ก่อนเพาะ 1 วัน

ต้องนำเมล็ดพันธฺุไปแช่ในน้ำอุ่น 50 องศาเซลเซียสนาน 20 นาที เพื่อ ฆ่ า เ ชื้ อ กระตุ้นนการงอกและทำลายการพักตัวของเมล็ด

จากนั้นจึงนำเมล็ดพันธุ์ไปแช่ในสารละลายไตรโคเดอร์ม่า ไว้ 1 คืน เพื่อป้องกันโ ร ค พื ชที่เกิดจากเชื้อราที่จะเข้ามาทำ ล า ยกล้าในระยะเริ่มงาอ และจึงนำไปหยอดลงถาดเพาะได้เลย

วีดิโอการเพาะต้นกล้าของคุณ สิริกร ชาญชำนิ : www.youtube.com/watch?v=jklfsaAT3TU

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ