ทำเกษตรอย่างยั่งยืน กฎ 3 ข้อ ในการวางแผน

หลายคนที่สนใจมาทำเกษตรมักบอกกับผมว่าเราเป็นพนักงานประจำอยู่ เป็นมนุษย์เงินเดือน แล้วก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เลย จะเริ่มต้นอย่างไรดี ผมก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่า ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำอะไรสักอ ย่ า งหนึ่ง เราจะต้องมีการวางแผนก่อน ถ้าแผนของเราดี โอกาสในการประสบความสำเร็จมันก็มีไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วแหละครับ

1.ปลูกหลายๆ อ ย่ า ง

2.ออกห่างความ โ ล ภ

3.เติบโตด้วยการทำการตลาด

เรามาดูที่ข้อแรกกันเลยครับ

1.ปลูกหลายๆ อ ย่ าง

แน่นอนว่าก่อนที่เราจะลงมือปลูก เราก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชที่เราสนใจด้วยนะครับ การปลูกพืชหลายๆ อ ย่ า ง เป็นการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทําเกษตรผ ส มผสานเข้ามาปรับใช้ ถ้าหากเราปลูกพืชเพียงแค่อย่างเดียว แปลว่าในอนาคต เราจะมีของ ข า ย เพียงแค่ชนิดเดียว การทำเกษตรเชิงเดี่ยว ถ้าราคามันดี ชีวิตก็ประเสริฐศรี แต่ถ้า ร า ค า มันแย่ เราก็แก้อะไรไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการปลูกพืชหลายหลายอ ย่ า ง เพื่อกระจายความเ สี่ ย ง

รวมถึงการเลี้ยงสั ต ว์แล้วก็การทำเกษตรในรูปแบบอื่นๆ ด้วย โดยเราอาจจะทำสวนเป็นแบบเบญจเกษตร มีการแบ่งระดับชั้นของพืชแต่ละชนิดให้สามารถปลูกในแปลงเดียวกันได้ ตรงนี้หลายท่านก็อาจจะสงสัยอีกนะครับว่า ถ้าเราปลูกพืชหลายๆ อ ย่ า งในแปลงเดียวกัน มันจะไม่แย่งอาหารกันหรอ ก็ตอบเลยว่าไม่เลยครับ ต้นไม้แต่ละชนิด มันกินอาหารคนละอ ย่ า งกัน อาหารที่ต้นไม้กินมีทั้งหมด16 อ ย่ าง แต่ละอ ย่ า งมันก็กินไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นจะไม่เป็นการแย่งอาหารกัน

แต่อ ย่ า งใด ตรงกันข้ามเลยนะครับ การปลูกพืชหลายๆ อ ย่ า งจะเป็นการสร้างสมดุลนิเวศ ทำให้การ ร ะ บ า ดของพวก โ ร ค แ ม ล งศั ต รู พืชลดน้อยลง เพราะจะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเข้ามาอยู่ในสวนเรา ทำให้เกิดการควบคุมปริมาณกันอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งเราก็ยังมีสินค้า ข า ย หลายอ ย่ า งด้วย ถ้าหากอ ย่ า งใดอ ย่ า งหนึ่ง ร า ค า ถูก เราก็ยังมีสินค้าตัวอื่นที่จะยังคง ข า ย ได้ ร า ค า ดีอยู่

ข้อที่ 2 ออกห่างความ โ ล ภ

จงใส่ใจและให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษกับการเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตของเราพลิกผันไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ สมมุติว่าเรามีพื้นที่อยู่ 20 ไร่ แล้วเราก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เลย ผมอ ย า กจะให้เราลองเริ่มทำสัก 2 ไร่ดูก่อนนะครับ เพราะถ้าเราเริ่มทำทั้งหมดเลย แล้วมันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมา แปลว่าเราจะต้องสูญเสียทั้งกำลังใจและ เ งิ น ทุ น ไปโดยเปล่าประโยชน์ ในพื้นที่ 2 ไร่นี้ ผมก็อ ย ากให้เราลองทำหลายๆ อ ย่ า งที่เราได้วางแผนเอาไว้

ตรงนี้มันก็จะเป็นห้องเรียนที่สอนประสบการณ์ให้กับเรา เพราะว่าความรู้ที่เราศึกษามา มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกพื้นที่นะครับ บางอ ย่ า งเราจะต้องนำมาปรับใช้ให้มันเข้ากับพื้นที่ของเราเอง พอเรารู้สึกว่าเรามีความรู้มากขึ้นแล้ว เราก็ค่อยๆ ข ย ายต่อไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะเป็นการก้าวอ ย่ างมั่นคงนั่นเอง

ข้อที่ 3 เติบโตด้วยการทำการตลาด

ข้อนี้สำคัญมากๆ เลยครับ เพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งนี้อยู่ในตัว เรามักจะเรียนรู้แต่วิธีการผลิต วิธีการทำ แต่ว่าเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำการตลาดเลย เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ทำ ข า ย ให้กับ พ่ อ ค้ า ค น ก ล า ง มาโดยตลอด เราอาจจะไม่ได้คิดว่าจริงๆ แล้ว เราก็สามารถที่จะผลิตแล้วก็ ข า ย ให้กับผู้บริโภคโดยตรงได้เองนะครับ

ขอบคุณข้อมูล : blog-cocosth.com