ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ต้นทุนไม่ถึงร้อย แค่7วันใช้งานได้

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะนำเอาวิธีหมักปุ๋ยมาฝากลุกเพจทุกๆท่านกันนะคะ บอกเลยว่าทำไม่ยากและใช้ประโยชน์ได้ดีอีกด้วยค่ะ

ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยที่ได้จากการหมักสาร อิน ท รี ย์ ให้สลายตัวผุพังตามธรรมชาติ โดยนำสิ่งเหล่านั้นมากองรวมกัน รดน้ำให้ชื้น แล้วป ล่ อ ย ทิ้ ง ไว้ให้เกิดการย่อยส ล า ย ตัวโดยกิจกรรมของจุ ลิ น ท รี ย์ จึงนำไปใช้ปรับปรุงดิน ในการเตรียม กอ ง ปุ๋ ย หมั ก อาจใส่ ปุ๋ ย เ ค มีเพื่อช่วยเร่ง กิ จ ก รร ม ข อ งจุลินท รี ย์ ดิน เป็นการเพิ่มคุณค่าด้านธาตุอาหารของปุ๋ย ห มั ก ด้วย

ส่วนผสม

1.มูลสัตว์แห้ง (ได้ทุกชนิดค่ะ) 1 กระสอบ

2.รำละเอียด 1 กิโลกรัม

3.ภาชนะไว้สำหรับคนส่วนผสม จะเป็นแก้วกับช้อนก็ได้ค่ะ

4.น้ำตาลทรายแดง

5.น้ำหมักชีวภาพ(E M )

6.จุลิทรีย์สังเคราะห์แสง

7.น้ำสะอาด

วิธีทำ

1.นำน้ำสะอาดใส่แก้ว ปริมาณ 1/3 ของแก้ว แล้วนำน้ำตาลทรายแดงปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะใส่ตสมลงไป คนให้เข้ากัน จนน้ำตาลล ะ ล า ยหมด

2.จากนั้นใส่น้ำหมัก ชี ว ภา พ EM จำนวน 2 ช้อนโต๊ะตามลงไป

3.เตรียมถังน้ำ โดยใส่ น้ำส ะ อ า ด จำนวน 20 ลิตร แล้วนำ ส่ว น ผ ส ม ที่ ผส ม ใ ส่ แก้วไว้แล้วนั้นใส่ลงไป จากนั้นนำจุลิ น ท รีย์ สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ส ง จำ น ว น 2 แก้วหรือประมาณ 400 cc ใส่ผสมลงตามไปด้วย แล้วคนให้เข้ากัน

4.เตรียม มู ลสั ต ว์ แ ห้ ง ถ้าแข็งเป็นก้อน ให้บดมูล สั ต ว์ ให้ละเอียดเสียก่อน เมื่อละเอียดดีแล้วให้โรยรำละเอียดตามลงไป แล้วผสมทั้งสองอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน

5.จากนั้นนำน้ำ ห มั ก ที่เราผสมเตรียมไว้มาเทใสในมู ล สั ต ว์แ ละรำข้าวเลย คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากัน จนความชื้นพอดี โดยดูได้จาก ถ้าเราใช้มือข ยำ แ ล้ วบีบจะไม่น้ำไหลออกมาจากง่ามนิ้วแปลว่าส่วนผสมนั้นใช้ได้แล้ว

6.จากนั้นเก็บใส่กระ ส อบปุ๋ย มัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้ในที่แสงแดดส่องไม่ถึง จากนั้นทิ้งไว้ 7 วัน ก็สามารถนำปุ๋ยออกมาใช้ได้แล้วค่ะ

ไม่อยากเลยใช่ไหมค่ะ ใครๆก็ทำได้ และใช้เวลาหมักไม่นานด้วย ลองนำไปทำกันดูนะคะ จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยหมักราคาแพงๆค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : adums thongchai
ขอบคุณรูปภาพ : postnoname.com