Sunday, 10 December 2023

ถ้าเธอไม่รัก เราจะฟ้ อ ง ครูแล้วนะ

โดยในคลิปคุณครูได้บรรยายเพิ่มเติมว่า “ถ้าเธอไม่รัก เราจะฟ้ อ งครูแล้วนะ”

ซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าเด็กหญิงเข้ามาปรึกษาคุณครูว่า “แฟนหนูเขามีแฟนใหม่แล้วค่ะ มีแฟนคนเดียวในห้อง หนูอยากล า อ อกจากห้องนี้แล้ว”

คุณครูเลยถามกลับไปว่า “แล้วหนูจะไปอยู่ไหนล่ะ” น้องเลยตอบว่า “จะไปอยู่ห้องรุ่นพี่หนู อยู่ห้องอนุบาลมันไม่สำเ ร็ จแล้ว”

คุณครูเลยให้เหตุผลปลอบใจน้องว่า “ต้องอยู่อนุบาลก่อน แล้วค่อยไปอยู่ห้องอื่นได้ ไม่เป็นไร คนอื่นก็มีตั้งเยอะแยะ

เดี๋ยวโตขึ้นไปหนูก็จะเจอคนอื่นอีก อาจจะหล่อและนิสัยดีกว่านี้ก็ได้ ไม่เป็นไรลูก ไม่ต้องร้องไห้

หนูก็หน้าตาสวย เดี๋ยวหนูก็เจอคนอื่น ไม่ต้องเ สี ยใจนะคะ” อีกทั้งคุณครูยังได้ถามน้องเพิ่มเติมว่าเป็นแฟนกันนานรึยัง

น้องถึงกับเศร้าและบอกกลับมาว่า “คุณครูอย่าพูดแบบนี้ได้มั้ยคะ”

หลังจากที่คุณครูได้แชร์คลิปออกไปก็มีผู้คนเข้ามาเอ็นดูทั้งคุณครู หนูน้อยกันอย่างมากมาย

และยังชื่นชมว่าคุณครูเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง อีกทั้งยังชื่นชอบการใช้คำของน้องที่ไม่ ธ ร ร ม ด า

อย่างเช่น “ไม่สำ เ ร็ จแล้ว” รวมไปถึง “คุณครูอย่าพูดแบบนี้ได้มั้ยคะ” เรียกว่าทำให้ชาวเน็ตเอ็นดูไปตามๆ กัน