Friday, 8 December 2023

ต่าย อรทัย เป็นเจ้าภาพสร้างโรงครัว และที่พักแม่ชีถวายวัด

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

ต่าย อรทัย นักร้องลูกทุ่งเสียงหวาน ร่วมอนุโมทนาบุญ เป็นเจ้าภาพสร้างโรงครัว-ที่พักแม่ชี ถวายวัดที่อุบล

ซึ่งต่าย อรทัย เป็นคนที่ประส บ ความสำเร็จในวงการเพลงอย่างมาก แต่ถึงแม้เธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังเธอก็ยังไม่ลืมวิถีชีวิต เรียบง่าย ติดดิน

สาวต่าย ได้โพสต์รูปภาพลงบนอินสตราแกรมขณะที่ตนได้สร้างบุญครั้งใหญ่ โดยสร้างโรงครัวเพื่อถวายวัด

โดยโพสต์ระบุข้อความว่า ทางนี้ค อนเสิร์ต ก็เริ่มซ้อม ทางบ้าน งานผ้าป่า ก็จะเริ่มเทพื้นโรงครัวเช่นกันทุ กอ ย่ า งจะสำเร็จ

เพราะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีสาธุ ยอดบัญชีรายจ่าย ในการสร้างโรงครัว มีมูลค่าสูงถึง 153,057 บๅท

งบประมาณแล้วเสร็จอยู่ที่ 200,000 บาท

จะเห็นได้ว่าการสร้างศาลาโรงครัวโรงฉันถวายไว้เป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนานั้น เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน และประโยชน์ในภายหน้า

ประโยชน์ในปัจจุบันก็คือ ตัวเราเอง ครอบครัว พระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธ ร ร มท่านอื่นๆก็ได้ใช้ประโยชน์

ได้รับความสะดวกจากศาลาโรงครัวของทางวัด เป็นกำลังเกื้อหนุนอย่างหนึ่งให้มีแรงในการปฏิบัติ

ธ ร ร มการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและสร้างกุศลให้ยิ่งๆขึ้นไป รวมถึงประโยชน์ในภายภาคหน้าดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอายาตทายกเถรปทาน

ว่าจะได้รับอานิสงส์ห่างไกลจ า ก ภั ย อั น ต ร า ยต่างๆ ได้อยู่แต่ในสุคติ ดังนี้จึงเห็นได้ว่าการสร้างศาลาโรงฉันนี้ มีประโยชน์และอานิสงส์มากมาย

ทำบุญอิ่มใจ ทำอะไรก็ไม่สุขใจเท่าทำบุญ สาธุ สาธุ

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รู ป ห น้ า ป ก ป รั บ 2 , 0 0 0 บ า ท