ด้วยแรงแห่งศรัทธา วัดราษฏร์เรืองสุข (วัดมาบลำบิด) หลวงปู่ฮก ยอดกฐิน หลัก 17 ล้านบ าท

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

หลวงปู่ฮก ได้ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ โดยอุปสมบทเมื่ออายุได้ ๔ ๘ ปี ซึ่ งตรงกับ พ.ศ.๒๕๑๘ ที่วัดบุญญฤ ทธย าราม (วัดบึงบน) ต.บ้านบึง อ.บ้า นบึง จ.ชลบุรี

มีพระครู พิ บูลย์สังฆกิจ วัดกุณฑีธาร วัดหัวกุญแจ เป็นพระอุปัชฌาย์ พร ะครูโสรัจธ ร ร มคุณ วัดบุญญฤทธย าราม เป็น พ ระก ร ร มวา จาจารย์ พระใบฎีกาฮง วัดบึงบวรสถิต (วัดบึงล่าง)

เป็น อนุสาวนาจารย์ หลวงปู่ฮกได้รับฉาย าในทางธ ร ร ม ว่า “รตินฺธโร”

ภายหลังจากที่อุป ส ม บ ทแล้ว หลวงปู่ฮก ได้ร่ำเรียนศึกษาในทางธรร มอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นในการฝึกฝนจิตเพื่อปรารถนาหลุดพ้น ขณะเดียวกัน ท่านก็ได้อุปัฏฐาก

ดูแลรับใช้ พระก ร ร มวาจารย์ เป็ นอย่างดีในพรรษาที่ ๓ หลวงปู่ฮกได้เดินทางไปวัดเข าน้อยคีรีวันและเดินทางกลับมายังวัดบึงบน ไป ๆกลับๆเช่นนี้เป็นประจำ

เนื่องจากที่วัดเข าน้อยคีรีวันนั้น มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพ ศ รั ทธาของญาติโยม นั่นคือ หลวงปู่โทน กนฺตสีโล

การสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ฮกนั้นมักจะเป็นไปเพื่อทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา อย่างเช่น การสร้าง “เหรียญรุ่นแรก” ที่หลวงปู่ฮกได้อนุญาตให้คณะศิษย์จัดทำขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์สม ทบทุนสร้างพระ อุโบสถหลังใหม่แทนพระอุโบสถหลังเก่าที่วัดลำมาบบิด ซึ่งชำรุดทรุดโทร มไปตามกา ลเวลา

ส่วนการบริก ร ร มปลุกเสกวัตถุมง คลนั้น หลวงปู่ฮกท่านได้ทำอย่างเรียบง่าย ซึ่งท่านเคยตอบคำถามของสานุศิษย์ว่า ท่านไม่มีคาถาใดๆในการปลุกเสก เพราะต่อให้มีพระดีขนาดไหน

“เหรียญรุ่นแรก” ที่หลวงปู่ฮกได้อนุญาตให้คณะศิษย์จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สม ทบทุนสร้างพระ อุโบสถหลังใหม่แทนพระอุโบสถหลังเก่าที่วัดลำมาบบิด ซึ่งชำรุดทรุดโทร มไปตามกา ลเวลา

ถ้าถึงวาระที่ต้องสิ้ น เมื่อไหร่ ก็หนีไม่พ้นอยู่ดี แต่สำหรับการอาราธนาพระเครื่องก็เพราะการมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ระลึกถึงความไม่ประมาท ให้ปฏิบัติอยู่ในศีลธ ร รมอันดี

ละเว้นการทำความชั่วทั้งปวง ขณะเดียวกัน จิตก็ต้องเป็นสมาธิด้วย จึงจะทำให้คาถาที่บริก ร ร ม เกิดความศักดิ์สิทธิ์

โดยมากแล้วเป็นไป เพื่อหาทุน ในการสร้างเสนาสน โดยเฉพาะการ สร้างพระอุโบสถห ลังใหม่ ที่ต้องใช้งบประมาณอยู่พอสมควร จึงต้องมีการสร้างวัตถุมงคลอยู่หลาย

วาระส่วนพุทธคุณพร ะเครื่องที่หลวงปู่ฮกได้ป ลุ ก เ ส ก ล้วนมีหลากหลายประการทั้งแคล้วคลาด ปลอดภัย เมตตามหานิยม หากใครมีไว้บูชาก็ย่อมเกิดความเป็นมงคลต่อตนเอง

ล่าสุดวันนี้มีการทอดกฐินยอดรวมทั้งหมด17ล้านบ าท

ขอบคุณที่มา : r-sim100.com

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รู ป ห น้ า ป ก ป รั บ 2 , 0 0 0 บ า ท