Sunday, 10 December 2023

ซุปตาร์แถวหน้า ชมพู่ อารยา ทุ่มเงิน 2 ล้านบาทช่วยช่วย รพ. หลังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์

ขณะนี้ต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ไทยยังคงทวี ค ว า ม รุ น แ ร ง อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ บุคลากรทาง ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ไ ม้ เครื่องมือก็เริ่มจะไม่พอใช้อย่างทั่วถึง

แต่ไม่ว่าต่อให้สถานการณ์ทั่วโลกจะ เ ล วร้ า ย แค่ไหน ก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในสังคมไทยเสมอ ล่าสุดซุปตาร์สาวตัวแม่อย่าง ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ก็ขอร่วมทำความดีด้วยก า ร บ ริ จ า ค เ งิน ซื้อเครื่อง ช่ ว ย ห า ย ใ จ เครื่องละ 200,000 บาท เป็นจำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

ให้กับ มูลนิธิรามาธิบดีทั้งนี้เรื่องราวของสาวชมพู่ ถูกแชร์ต่อหลังเซเลบริตี้สาวนักธุรกิจ แหม่ม สิริธร กรีวงษ์ ผู้ประสานงาน ก า ร ทำ บุ ญ ได้โพสต์ข้อความสุดว่า ” เมื่อวานลูกชม(ชมพู่) ได้โทรมาปรึกษากันว่าเราสามารถจะช่ ว ย เ ห ลื อ อะไรกับทาง รพ.รามาธิบดี ซึ่งเป็นรพ.ที่ได้รับการมอบหมายอันยิ่งใหญ่ เพื่อให้ดูแลผู้ ป่ ว ย ใ นครั้งนี้

ทางแหม่มก็ได้โทรไป ปรึ ก ษา อ า จ า ร ย์ หมอ ก็ได้ทราบมาว่า ทางรามา ต้องการ เ ค รื่ อ ง ช่ ว ยห า ย ใ จ high flow เป็นจำนวนมาก ในราคาเครื่องละ 200,000 บาท ลูกชมก็บอกความประสงค์มาแบบทันทีทันใดว่า ลูกซื้อ 10 เครื่อง ทางเราสองคนก็จัดการเรียบร้อยในเช้านี้เป็นที่เรียบร้อย.

คุณอารยา เอ ฮาร์เก็ต และ คุณสิริธร กรีวงษ์ มอบโดย รศ.พญ.ปิยะนุช พูตระกูล บริจาคเงิน 2,000,000 บาท และ 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการป้องกันและช่วยเหลือ ส ถ าน ก าร ณ์ แ พร่ ร ะ บ า ด เพื่อซื้อเครื่องออกซิเจน high flow จำนวน 11 เครื่อง

ทั้งนี้ รับมอบโดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารบริหาร วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 อนุโมทนาบุญกับคุณอารยาในบุญนี้ด้วยคะ คนจริงทุกพ.ศ. ทำดีควรPR”

ซึ่งหลังจากเรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก พร้อมชื่นชมในความมีน้ำใจและอวยพรให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอกีด้วย

การใช้ High-Flow Nasal Cannula (HFNC) เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วย ช่วย หา ย ใ จ ด้ ว ยอั ตราการไหลของอากาศสูงถึง60 ลิตรต่อนาทีพร้อมกับให้ความชื้น และอุณหภูมิที่เหมาะสมผ่านทางสาย เข้า จ มู ก ให้ความ เ ข้ ม ข้ นของ อ อก ซิ เ จ น ค ง ที่ช่วยจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ที่ค้างใ น โ พ รง ห ลั ง จ มู ก (nasopharynx)

เพิ่มประสิทธิภาพ ในการ ระ บ า ยเ ส ม ห ะ เพิ่มปริมาณอ อ กซิ เ จ น ในร่างกาย ช่วยให้สุขสบายและยอมรับการใช้งาน เครื่อง HighFlow Nasal Cannula ใช้งานง่าย

ขอบคุณข้อมูล : thousandreason , siritornmam , chomismaterialgirl