Friday, 8 December 2023

ช้างแสนรู้ ก้มกราบแทบเท้าพระครู วัดเจดีย์หลวง ผู้ให้ชีวิตใหม่

สวัสดีค่ะ วัวนี้แอดมินจะพาไปชมภาพแสนน่ารักกันค่ะ ช้างแสนรู้ ก้มกราบแทบเท้าพระครู ผู้ให้ชีวิตใหม่ บนโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่”

หรือ พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน พระวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ได้มีการเผยเรื่องราวของอดีตช้างล ากไม้ 2 เชือก ที่พระครูร่วมกับญาติธรรมได้ไ ถ่ชีวิตเอาไว้ โดยช้างทั้ง 2 เชือกมีชื่อว่า พลายแสนเมือง และ พลายแสนเขื่อน ถูกใช้งานในการล ากไม้มานานนับสิบๆ ปี จนมีสภาพโ ร ย รา

พระครูอ๊อด และญาติธรรมจึงได้รวบรวมปัจจัยจำนวน 1,100,000 บาท เพื่อไ ถ่ชีวิตพลายแสนเขื่อน และอีก 959,999 บาท

เพื่อไ ถ่ชีวิตพลายแสนเมือง ให้หลุ ดพ้ นจากความทุ กข์ท s ม าน เพื่อน้อมถวายมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี หลวงพ่อพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์

ทั้งนี้ พระครูอ๊อด ได้ให้ช้างทั้ง 2 เชือกได้พักผ่อนอย่างเต็มที่กินให้เต็มที่ จนเริ่มมีความสมบูรณ์ขึ้นมาก และในวันที่ 3 กันยายน 2564

พระครูอ๊อดจะเดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อมอบพลายแสนเมือง และ พลายแสนเขื่อน ให้เป็นมรดกของแผ่นดินต่อไป

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

แหล่งที่มา พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ