Friday, 8 December 2023

2 สามีภรรยา หัวใจเกษตรกร สร้างรา ยได้ ได้เดือนละเกือบแสน 4 ปี มีเงินปลดหนี้นอกระบบครึ่งล้าน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

เรื่องราวของส า มี ภ ร ร ยา หัวใจเกษตรกร พลิกไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง มาปลูกไม้ดอกเมืองหนาว คัตเตอร์ มาการ์เร็ต สร้อยทอง

ส่งขา ยร้านดอกไม้ตลาดใกล้บ้านในมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด จากตั้งใจเป็นอาชีพเสริม กลายเป็นร ายได้หลักครอบครัวในยุคนี้ เดือนละแสนกว่าบ าท ภายใน 4 ปีมีเงิ นปลดห นี้นอกระบบครึ่งล้านกว่า

“สวนอัมพร” ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านห้วยมะเขือ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม สวนดอกไม้เมืองหนาวของส ามีภร รยา นางอัมพร สีแขไตร หรือ เปิ้ล วัย 37 ปี

และ นายสุริยา สีแขไตร หรือ ยา วัย 40 ปี จะประส บความสำเร็จจนสร้างร ายได้ดี ช่วยปล ดห นี้ บางส่วนได้เช่นวันนี้ เส้นทางไม่ได้โร ยด้วยกลีบกุหลาบ

ทั้งสองต้องล้มลุกคลุกคลานหลายปีเริ่มหันมาปลูกดอกดาวเรือง ร ายได้ดี แต่หยุดเพราะไม่อยากอายุสั้นเมื่อร ายได้ไม่พอร ายจ่าย แต่ละเดือนเงิ นเหลือใช้ไม่กี่พัน

บางเดือนไม่เหลือใช้ก็ต้องหยิบยืมคนอื่นเป็นประจำทุ กเดือน จนคนรอบข้างเอือมระอา ทั้งสองจึงใช้เวลาว่างหลังเลิกงานและในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ มาปลูกไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย

เพื่อหาร ายได้เสริม เพราะมีที่ดินที่กู้เงิ นมาซื้ออยู่แล้วเกือบ 4 ไร่ มีน้ำ มีไฟฟ้า ที่สำคัญทั้งสองมีความรู้เพราะเรียนจบด้านเกษตรทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย 4-5 ปี

ไม่ประส บความสำเร็จ ผลผลิตต กต่ำ ไม่ได้ราคาจึงข าดทุน ทั้งสองตั ดสินใจหันมาปลูกดอกดาวเรือง คิดว่าน่าจะขา ยได้ราคาดี เพราะเคยซื้อราคาปลีกกิโลฯ ร้อยกว่าบ าท

แม้ความรู้ในการปลูกดอกดาวเรืองเป็นศูนย์ แต่ด้วยความที่พ่อแม่เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว และศึกษาในยูทูบ กูเกิลเพิ่มเติม จึงไม่ใช่เรื่องยากหลังปลูกดอกดาวเรืองส่งตามตลาดใกล้บ้าน

หากปลูกขา ยต่อไปจะทำให้อายุสั้นแน่นอน จึงตัดสินใจมาปลูกดอกไม้เมืองหนาว 3 ชนิดคือ คัตเตอร์ มาการ์เร็ต สร้อยทอง ตามคำแนะนำของลูกค้า

ลงทุนไม่ถึงพัน ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว บนพื้นที่แห้ งแล้ งไม้ดอกเมืองหนาว จะปลูกในพื้นที่แห้ งแล้ ง อากาศร้อน ๆ ได้หรือ นั่นเป็นคำถามแรกที่คุณเปิ้ลต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนคิดลงมือทำ

เธอจึงศึกษาข้อมูลจากกูเกิล ดูจากยูทูบเป็นเวลาเกือบเดือน พบมีเกษตรกร จ.อุดรธานี ซึ่งอยู่ภาคอีสานเหมือนกัน

ปลูกดอกไม้เมืองหนาว ทั้งต้นคัตเตอร์ ต้นมาการ์เร็ตเธอและสามีจึงเดินทางไปขอศึกษาดูงาน โดยขอซื้อต้นพันธุ์ เจ้าของสวนไม่ยอมขา ย แต่สุดท้ายเจ้าของสวนเปลี่ยนใจ

เพราะเห็นความตั้งใจของเธอ จึงให้ต้นพันธุ์ดอกคัตเตอร์ กับดอกสร้อยทอง จำนวนครึ่งถุงปุ๋ยในราคา 800 บ าทเมื่อได้ต้นพันธุ์มา คุณเปิ้ลกับสามีเริ่มปลูกได้ไม่ถึงวา เพราะต้นกล้ามีน้อย

เนื่องจากราคาที่ซื้อมาไม่รู้จำนวนต้น อีกทั้งยังมีดินปนมาจำนวนมาก เมื่อปลูกได้ผลดีจึงขยายพันธุ์เองปลูกเพิ่ม เป็น 1 แปลง 2 แปลง และขยายแปลงออกไปเรื่อย ๆ

บนที่ดินของตัวเองทั้งหมด 4 ไร่4 ปีแห่งความมุ่งมั่น ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว สร้างร ายได้เสริมเดือนละเกือบแสนช่วงปีแรกที่ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว

ร ายได้ปีแร กยังไม่ชัดเจน ช่วยให้มีเงิ นประทั งชีวิตได้บ้าง แต่ไม่มีใช้ห นี้ เพราะนำเงิ นที่ขายดอกไม้ได้ไปลงทุนขยายแปลง ทำระบบน้ำสปริงเกิล เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 เริ่มมีเงิ นเหลือปลดห นี้นอกระบบหลักพัน หลักหมื่น

จนเข้าสู่ปีที่ 3 ชีวิตเริ่มดีขึ้น มีเงิ นก้อนใหญ่หลักแสน ปลดห นี้นอกระบบ ซื้อควายมาเลี้ยงกระทั่งล่าสุดเข้าปีที่ 4 เริ่มดีมากขึ้น ๆ คนเริ่มรู้จักทั้งในต่างประเทศและกัมพูชา จนมีร ายได้ดียังไม่หักค่าใช้จ่าย เดือนละแสนกว่าบ าท ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว คุณเปิ้ล แจ กแจงดังนี้“ร ายจ่ายตกเดือนละ 2 หมื่นกว่าบ าท มีค่าน้ำ ค่าไฟเดือนละ 1-2 พัน ค่าปุ๋ยเดือนละ 2 พัน หนึ่ง

ค่าจ้างถอนหญ้า จัดต้นพันธุ์ คนงานก็เป็นคนในครอบครัวนี่แหละ แม่ หลาน ให้เป็นจ๊อบ ๆ ตามออเดอร์ ร ายได้ต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลืออย่างต่ำประมาณ 7-8 หมื่นกว่าบ าท”

3 ปั จ จั ย ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว การันตีมีร ายได้ดีทุ ก 3 เดือนร ายได้กว่าแสนบ าทต่อเดือน นอกจากตัดดอกไม้ขๅยส่งให้ลูกค้าตามตลาดในตัวอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ในราคา กก.ละ 60 บ าท หากลูกค้าต้องการให้ส่งถึงที่คิดราคา กก. 80 บ าทคุณเปิ้ลยังจำหน่ายต้นหน่อดอกมาการ์เร็ต หน่อละ 3 บ าท, ดอกคัตเตอร์ และดอกสร้อยทอง หน่อละ 2 บ าท มีอoเดอร์ทุ กวันและจัดส่งทั่วประเทศ

โดยหน่อดอกคัตเตอร์ขา ยดีที่สุด มีออเดอร์วันละ 300-1,000 ชิ้น เคยมีออเดอร์มากสุด 2-3 หมื่น จากรีสอร์ตซื้อไปปลูกประดับไม้ดอกเมืองหนาว คุณเปิ้ลบอก ปลูกง่าย ปลูกได้ทุ ก ฤดู

ขอให้มีพื้นที่ปลูกที่น้ำไม่ท่วมขัง มีน้ำ ไฟ วิธีปลูกต้นดอกคัตเตอร์ ตามวิถีอินทรีย์ไม่ใช้สารเ ค มีหรือย ากำ จั ดเเมลงเพื่อสุขภาพที่ดีของคนปลูกและลูกค้าที่นำดอกไม้ไปใช้ สร้างความมั่นใจว่าเป็นดอกไม้ที่ปลอดภัย มี 5 ขั้นตอนดังนี้

1.เตรียมแปลง โดยขุดดินเป็นแปลงหรือไถพรวน นำปุ๋ยคอกมาผสมดิน รดน้ำทิ้ งไว้ 1-2 เดือน ยิ่งหมักนานยิ่งดี เพื่อให้มูลสัตว์ย่อยสลายและบำรุงดินให้พร้อมเพื่อปลูก

กรณีมีเวลาน้อย หลังขุดดินทำแปลงให้นำขี้วัวแห้งแช่น้ำ 1 วัน 1 คืน แล้วเอาน้ำมารดแปลง เป็นการให้ปุ๋ยน้ำแบบเร่งด่วน

2.นำหน่อต้นพันธุ์ลงปลูก บ่าย ๆ เย็น ๆ เพื่อให้ต้นพันธุ์ปรับตัว ปลูก 1-2 ต้นต่อ 1 หลุม แล้วแต่ขนาดพื้นที่ ความลึกหลุมประมาณ 15 เซนติเมตร

เว้นระยะต่อต้น 1-2 คืบ กลบดินให้แน่น รดน้ำให้ชุ่มชื้น นำฟางหรือเศษหญ้าคลุมแปลงในช่วง 15 วันแรกเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นต้นพันธุ์

3.15 วันแรกให้รดตอนเช้า และช่วง 3-5 โมงเย็น จากนั้นรดวันละครั้งในช่วงเช้า ระวังการรดน้ำหลังพระอาทิตย์ตก เพราะอาจทำให้เกิดเ ชื้ อ ร า รากเน่ าได้ง่าย สิ่งสำคัญต้องถอนหญ้า เพราะหญ้าจะแย่งอาหาร ทำให้ต้นไม่โต

4.ทุ ก 15 หรือ 30 วัน ใส่ปุ๋ยคอก หรือชีวภาพ เพื่อบำรุงและเร่งการเติบโต หากติดดอกในช่วง 45 วันแรกหลังปลูก ตัดดอกทิ้ ง เพื่อปล่อยให้ต้นพันธุ์โตเต็มที่ อายุการออกดอกที่สมบูรณ์จะอยู่ที่ 75-90 วัน

5.ดอกคัตเตอร์ ดอกมาการ์เร็ต หากมีอายุ 2 เดือน ควรเริ่มให้ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านปกติ ในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน จนถึง 20.00 น. หรือ 21.00 น.

เพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้ต้นดอกไม้สูงระดับเอว และหยุดให้ไฟเมื่อเริ่มออกดอกหรือครบ 3 เดือน

หัวใจสำคัญในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว คุณเปิ้ลเน้นย้ำ “ต้องมีความเอาใจใส่” เพราะฤดูแล้ง แดดจัด น้ำไม่ค่อยมีก็ต้องดูแลเยอะกว่าปกติ คอยหมั่นรดน้ำ

ระวังโร คร ากเน่ า ทำให้ต้นคัตเตอร์เหี่ ยวเฉาซึ่งพบทุ กฤดู และพบมากสุดในฤดูฝน ให้ใช้จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา, บาซิลลัส, อรุณสวัสดิ์, ควันน้ำส้ม, น้ำหมักชีวภาพเปลือกมังคุด ฉีดพ่ น แปลง 15 วันต่อครั้ง หรือสัปดาห์ละ 2-3 วันในฤดูฝนจะช่วยป้องกันได้

ปัจจุบัน “สวนอัมพร” ที่คุณเปิ้ลตั้งตามชื่อจริงของตัวเอง ไม่เพียงปลูกต้นมาการ์เร็ต ต้นคัตเตอร์ และต้นสร้อยทอง เพื่อเก็บดอกและใบจำหน่ายส่งเท่านั้น ยังเปิดให้เกษตรเข้ามาเรียนรู้ และท่องเที่ยวถ่ายรูปคู่กับดอกไม้สวย ๆ ที่สวนด้วย

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข” มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ “อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

แหล่งที่มา: thairath เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ