ชื่นชม กำนัน-นายกเทศบาลเขาดิน สละเงินเดือน 3 เดือน ซื้อรถรับส่งผู้ป่ ว ย

เปิดเรื่องราวดี ๆ ที่เทศบาลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวชดิน

ได้เป็นประธานรับมอบรถยนต์กระบะจากนายพรชัย โฆษิตเจริญกุล กำนันตำบลเขาดิน และน.ส.สถิตาพร สถาปิตานนท์ นายกเทศบาลตำบลเขาดิน

เพื่อมอบให้เทศบาลตำบลเขาดิน ใช้รับส่งประชาชนในพื้นที่และผู้ป่ ว ย หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ ยงที่จะต้องไปอยู่ศูนย์พักคอยหรือผู้ที่จะไปอยู่ศูนย์พักรอในพื้นที่ตำบลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

มีนายวิสุทธิ์ พุทธคาวี ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน และนายชัยรัตน์ สถาปิตานนท์ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี ผู้นำชุมชน แพทย์ รพ.สต.เขาดิน ร่วมเป็นสักขีพยาน

น.ส.สถิตาพร สถาปิตานนท์ นายกเทศบาลเขาดิน และนายพรชัย โฆษิตเจริญกุล กำนันตำบลเขาดิน กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องซื้อรถยนต์มารับส่งผู้ป่ ว ย

เนื่องจากทางเทศบาลตำบลเขาดินมีนโยบายที่จัดตั้งศูนย์พักคอย และศูนย์พักรอ ในพื้นที่ตำบลเขาดิน

ซึ่งผู้ป่ ว ย ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดินมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาทางเทศบาลเขาดินได้ใช้รถของเทศบาลรับส่ง แต่ไม่เพียงพอ

ตนและกำนันตำบลเขาดินจึงมีความคิดอยากจะทำบุญสร้างกุศลจึงตั ดสินใจร่วมกันบริจ าคเงินเดือนประจำตำแหน่งนายกเทศบาลตำบลเขาดิน และเงินเดือนประจำตำแหน่งกำนัน คนละ 3 เดือน

เพื่อนำเงินไปซื้อรถยนต์กระบะไว้ใช้รับส่งผู้ป่ ว ย หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ ยง ไปโรงพยาบาลสาม หรือศูนย์พักคอย และศูนย์พักรอ และบริการรับส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.เขาดิน ที่ป่ ว ย ไข้ไม่สบายต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล แต่ไม่มีรถ สามารถติดต่อมาที่เทศบาลได้เรายินดีบริการให้

นายวิสุทธิ์ พุทธคาวี ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลเขาดินที่มาสับเปลี่ยนหมุนเวียนเขาเวรดูแลผู้ป่ ว ย ที่ศูนย์พักคอย และศูนย์พักรอ

ทุ กคนไม่ขอรับเบี้ยเลี้ยง โดยขอให้นำเงินที่จะมาจ่ ายเบี้ยเลี้ยงนำไปใช้จ่ ายในส่วนที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดินทั้ง 12 หมู่บ้าน

การสละเงินเดือนของนายพรชัย โฆษิตเจริญกุล กำนันตำบลเขาดิน และน.ส.สถิตาพร สถาปิตานนท์ นายกเทศบาลตำบลเขาดิน

นับเป็นการสละเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี หรืออาจะเป็นแห่งแรกของประเทศ ที่ยอมสละเงินเดือนของตัวเองถึง 3 เดือน

เพื่อนำเงินไปซื้อรถยนต์กระบะมอบให้กับเทศบาลนำไปใช้รับส่งผู้ป่ ว ย ส่งโรงพยาบาลและรับผู้ป่ ว ย ที่รั กษาหายแล้วกลับบ้านเป็นการทำประโยชน์ทางสาธารณะกุศล

เพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนในยามที่กำลังย ากลำบ ากและต กอยู่ในสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดของเชื้ อไ วรั ส ที่กำลังรุนแรง ในขณะนี้

นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวชดิน กล่าวว่าต้องขอบคุณทั้งนายกเทศบาลตำบลเขาดินและกำนันตำบลเขาดิน

ที่สละเงินเดือน 3 เดือนและนำเงินไปซื้อรถยนต์มามอบให้กับเทศบาลเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือทางราชการ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

และขอบคุณทุ กฝ่ายที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการแพ ร่ระบ าดของเชื้ อไ ว รั ส อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ ดเหนื่ อ ย สละแรงกายแรงใจช่วยกันอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตามอยากฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุ กคน ให้ร่วมมือกันป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่ งครั ดเราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

กำลังใจที่ดีที่สุดต้องมาจากตัวเราเอง เพราะมันสามารถสร้างได้ทันทีและตลอดเวลา

แหล่งที่มา banmuang

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ