Thursday, 30 November 2023

ชีวิตเปลี่ยน ไหว้ศาลพระภูมิ ไหว้เจ้าที่ถูกวิธี แก้เคล็ดชีวิต เสริมดวงชะตา

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

วิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ ศาลต า ย าย ในบ้าน ทำถูกวิธี แก้ ร้ า ยให้กลายเป็นดีได้ เหมาะนำไปใช้ในวันปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ หรือ วันสำคัญต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

เป็นการแก้เคล็ดที่ง่ายมาก แต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต่อชี วิ ต

ซึ่งเคล็ดนี้ให้แก่ท่านที่ประ ส บ ปั ญ ห า ชี วิ ตไม่ราบรื่น มีอุ ป ส ร รค หรือว่าคนในบ้านเจ็บป่ ว ยบ่อย หรือประส บ อุ บั ติ เห ตุ บ่อยๆ นั้น วันนี้แอดมินจึงจะมาแนะวิธีไหว้เจ้าที่ให้เจริญรุ่งเรืองกันค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

ส้ม 4 ผล เป็นมงคล (ห้ามใช้ส้มโอ หรือส้มโอมือเป็นอันข าด)

ข้าวปลาอาหารที่ปรุงแล้ว

ขนมหวาน เช่น จับกิมทึ้งแบบจีน หรือ ขนมหวานแบบไทย เช่น ทองหยิบ,ทองหยอด,ขนมจำพวกทองต่างๆ

ขนมน้ำดอกไม้ด้วย(ขนมน้ำดอกไม้เป็นเครื่องแสดงการขอขมา)

พวงมาลัย เช่น ดาวเรือง หรือเจ็ดสีเจ็ดศอกก็ได้ต ามฐานานุรูป

ธูป

วิธีการไหว้

นำเครื่องไหว้ทั้งหมดไปวางหน้าศาลพระภูมิหรือศาลต า ย าย เตรียมจุดธูปบูชา ศาลต า ย าย ให้จุดธูป 5 ดอก ศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) ที่ถูกต้อง จุดธูป 9 ดอก

แล้วสวดมนต์ขอขมา ต ามบทสวดดังต่อไปนี้

ตั้งนโม 3 จบ และกล่าวต ามนี้

“อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง”

แล้วให้อธิษฐ าน ว่าวันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้าน สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินพระภูมิเจ้าที่ ต า ย ายก็ขอโทษ สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งส ก ป รกที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด

และอธิษฐานขอพรต ามปรารถนา แล้วค่อยปักธูป รอจ นกว่าธูปหมดดอก ถึงเริ่มทำความสะอาดบ้านได้

สำหรับ ซินแสเป็นหนึ่ง ได้แนะนำคาถาไหว้เจ้าที่เสริมความร่ำรวยไว้ ดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า เจ้าที่ เทวดานัง ปิยะสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตต า ศรีทาสุตถีพระวันตุเมฯ ขอบ ารมี พระภูมิเจ้าที่ เจ้าทาง บัดนี้

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอจุดธูปเพื่อสักการะเทพ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน จงเปิดทางทรัพย์ ให้ตลอดทั้งวันนี้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดี ค้าข ายร่ำรวย ตลอดทั้งวันด้วยเทอญ

เคล็ดลับในการทำความสะอาดบ้าน

เริ่มจ า กทำความสะอาดต ามจุดต่างๆในบ้าน แล้วเอาฝุ่นละอองมารวมกองไว้ที่เดียว ห่อด้วยผ้าขาวให้มิดชิด นำห่อผ้าขาว ไปทิ้งที่บริเวณถังขยะในวัดใดวัดหนึ่ง

ทิ้งแล้วห้ามเหลียวหลังดูเป็นอันข าด เป็นเหมือนกับการเอาสิ่งอั ป ม ง ค ลออกไปจ า กบ้าน ฉะนั้นห้ามหันไปดูเป็นอันข าด

ที่มา herbtrick.com

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ