ชาวสวนเศร้า หลังถูกพ่อค้านัดซื้อทุเรียนแต่ไม่มา ต้องทิ้งนับพันกิโล

ชาวสวนเ ศ ร้ า หลังถูก พ่ อ ค้ านัด ซื้ อ ทุเรียนแต่ไม่มา ต้องทิ้งนับพันกิโล ซึ่งปลูกทุเรียนป่าพันธุ์พื้นเมืองขา ย

เจ๊พร เล่าว่า ตนรับซื้อและขา ยทุเรียนพื้นเมืองดังกล่าวขา ยกอง 4 ลูก ราคา 200 บาท

และมี กองละ 5 ลูก 200 บาทก็มี กรณีปัญหามีพ่อค้าสั่งซื้อทุเรียนแล้วไม่มารับทุเรียนก็จะเ น่ าเ สี ย

เพราะว่า ทุเรียนอยู่ใด้ 3-4 วันก็จะแ ต ก เ สี ย ห าย จึงต้องนำทุเรียนมาแปรรูป โดยนำมากวน

บางครั้งเ สี ย ห า ย เป็น 1,000 กิโล สั่งแล้วไม่มารับ ตนต้องนำทุเรียนมากวน

ขา ย กิโลละ 500 บาท ส่วนเมล็ดก็ยัง ขา ยได้กิโลกรัมละ 35 บาท

เจ๊พร กล่าวต่อว่า ทุเรียนพื้นบ้านเปิ่งเคลิ่งจะออกช่วงเดือนมิ.ย. และออกมากที่สุดเดือน ก.ค. สมัยก่อน

ขา ย ย าก และลำบาก แต่มาสมัยนี้ถนนหนทางดี เดินทางจาก อ.อุ้มผาง มาบ้านเปิ่งเคลิ่งประมาณ 85 กิโลเมตร

และในขณะนี้เรื่องการติดต่อสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์บางวันก็มีบางวันก็ไม่มี เป็นบางพื้นที่ ติดต่อสื่อสารกัน ย า กมาก

สำหรับลูกสามารถติดต่อเพิ่มเติมใด้ที่ เจ๊พร โทรติดต่อได้ที่ 094-261-3233 ได้ทุกวัน