ชาวบ้านแห่เก็บ ข า ย ฝักคูณ ส มุ นไ พ ร ชั้นดี ส่งจีนและเกาหลี

ราชพฤกษ์, คูน, ลมแล้ง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia fistula) เป็นไม้ดอกในตระกูล Fabaceae เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย ศรีลังกา พม่า และไทย

นอกจากนี้ราชพฤกษ์ยัง เ ป็ น ดอกไม้และต้นไม้ประจำชาติของป ร ะ เ ท ศ ไทย ต้นคูณหรือต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยมายาวนาน

โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ที่มีต้นคูณเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด ทำให้มีต้นคูณมากมายกระจายอยู่ทั่วไป หากเราเดินทางไปตามถนนในจังหวัดขอนแก่น ก็จะเห็นว่าปลูกต้นคูณไว้มากมายเลย และเมื่อหลังจากที่ออกดอกแล้วก็จะเป็นช่วงของการเก็บฝักแก่ไป ข า ย

ที่เกาะกลางถนนมะลิวัลย์ เส้นทางขอนแก่น-เลยในพื้นที่ ต.จระเข้ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ที่มีการปลูกต้นคูนเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตร พบชาวบ้านกำลังเก็บฝักคูนที่แก่จัด ทั้งเก็บตามพื้นที่ร่วมหล่นจากต้นแล้ว และใช้ไม้สอยนำมากองเป็นกองไว้เตรียมนำไปบรรจุใส่กระสอบขึ้นรถ

จากการสอบถามนางลำดวน งามดี อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 226 หมู่ 2 บ้านหัวนา ต.จระเข้ กล่าวว่า ตนมีอาชีพข า ย ขนม เห็นอดีตผู้ใหญ่บ้านกำลังรวบรวมฝักแก่ของต้นคูนเพื่อส่ง ข า ย ที่จีนและเกาหลี ภายในหมู่บ้านมีการปลูกต้นคูนจำนวนมากจึงรวบรวมมา

ร า ค ากิโลกรัมละ 3 บ าท เก็บมาได้ 3 วัน เก็บได้วันละ 15 กระสอบ ทำให้มีร ายไ ด้มาเสริม ซึ่งวันนี้สังเกตุเห็นว่าบริเวณเกาะกลางถนนมะลิวัลย์ เส้นทางขอนแก่น – เลย มีการปลูกต้นคูนมากจึงเดินเก็บฝักแก่มากองรวมกันไว้ เพื่อนำไปข ายต่อไป

ตัวอย่างการนำฝักคูณไปใช้ปร ะโ ยช น์

ในประเทศจีน

ด้วยเหตุนี้เองทำให้ฝักคูณมีความต้องการอย่างมากในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน แต่สำหรับ ร า คา ในการรับซื้ อ นั้นโดยส่วนมากจะอยู่ที่ราคา กก.ละ 3- 10 บาท ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางในแต่ละพื้นที่

หลายคนก็ยังคงสงสัยว่า ฝักคูณจะนำไปทำอะไรได้บ้าง วันนี้แอดมินจะมาบอกประโยชน์และการนำเอาฝักคูณไปใช้ค่ะ

ประโยชน์และส ร ร พคุณของฝักคูณ

-เป็น ย า ระบายเพื่อคนทุกวัย เนื้อในฝักคูนเป็น ย า ระบ า ยที่ไม่รุนแรงใช้ได้ทั้งเด็ก คนท้องคนแก่ ทั้งยังมีส ร ร พคุณในการบำรุ ง ร่างกาย

-ช่วย บำ รุ ง โล หิ ต ในร่างกาย (เปลือก)

-มีงานวิจัยพบว่า ผลหรือเนื้อในฝักคูนเป็นแหล่งของ ส า ร อาหารต่างๆ เช่น โปแตสเซียม แคลเซียม เหล็ก และแมงกานีส มากกว่าผลไม้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ล แอปริคอต พีช ลูกแพร์ และส้ม

-ราชพฤกษ์มีส รร พ คุ ณ ช่วยแ ก้ ไ ข้ (ราก)

-ช่วยแก้อาการกร ะ ห า ยน้ำ (ฝัก)

อย่ างไรก็ตามการใช้สมุ นไ พรนั้น ก็ต้องมีการประเมินตนเองและปรึกษ า แ พ ท ย์ ก่อนหากท่านมี โ ร ค ประจำตัวหรือสุข ภ าพไม่แข็งแรง

ขอบคุณข้อมูล : สวท.ขอนแก่น, ส มุ น ไ พรอภัยภูเบศ ร