Friday, 8 December 2023

ชาวอมก๋อย เดินเข้าเมือง มาแจกพืชผักให้ชาวบ้านที่ไม่มีกิน เพราะน้ำใจคือสิ่งจำเป็น

ด้วย ส ถ า น ก า ร ณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในตอนนี้ นั้นส่งผล ก ร ะ ท บ กับ ร า ย ไ ด้ ของหลายครอบครัว

บางคนแทบจะต้องออกจากงาน บางคนอาจต้องปิดกิจการ หรือยอม สู ญ เสีย ร า ย ได้ เพื่อต่อลมหายใจลูกน้อง ซึ่งในส ถ า น ก า รณ์แบบนี้ น้ำใจคือสิ่งสำคัญ

ทางเฟซบุ๊ก นายวินัย สังขวรรณะ ได้ออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องราว ที่สร้างความประทับใจและซาบซึ้งใจไปทั่วโลกออนไลน์

เมื่อชาวอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งใจที่จะเดินทางลงดอย เพื่อเอาพืชผักเก็บมาจากไร่ แ จ ก จ่ า ยให้พี่น้องประชาชนในเมือง ฟ รี ๆ

โดยพี่น้องชาวอำเภออมก๋อยกลุ่มนี้ นำโดยอาจารย์หนานห ล้า และจะนำพืชผักดังกล่าวมาแจกให้กับชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ อบจ.เชียงใหม่ ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ซึ่งพืชผักที่จะนำมา แ จ ก ฟ รี นั้นมีมากมายหลายชนิด ได้แก่ ฟักทอง 10 ตัน มะเขือเทศ 10 ตัน พริกเม็ดใหญ่ 7-10 ตัน และข้าวสารดอย 4-5 ตัน ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความหอมอร่อยมากๆ

เมื่อเรื่องราวเผยแพร่ออกไป ก็มีหลายคนเข้ามาชื่นชมในน้ำใจของชาวอำเภออมก๋อยเป็นอย่างมาก

ที่เสียสละทั้งรายได้จากการ ข า ย พืชผักและเวลา รวมถึงค่าเดินทางจากบนอำเภออมก๋อยมาถึงในตัวเมืองเชียงใหม่ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะหัวใจที่อยาก ช่ ว ย เ ห ลื อ สังคมล้วนๆ

ขอบคุณข้อมูล : นายวินัย สังขวรรณะ