ชอบทำบุญ แต่บางครั้งใจแค บ ฝากไว้ให้คิด

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘ ทาน ‘ ที่มีอานิสงส์ไม่มาก ก็คือ… ทานที่ให้ด้วยใจที่มีเยื่อใย หวังสั่งสมบุญ หรือหวังเสวยสุขในภพหน้า

การทำบุญของแต่ละคนมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป บ างคนทำบุญเพราะต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความ ย า ก ลำบ าก

บ างคนทำบุญเพื่อหวังจะให้ตัวเองมีชี วิ ตที่ดีมากขึ้น มุ่งทำบุญกับวัด กับพระชื่อเสียงโด่งดัง ถ้าถวายปัจจัย สร้างวัด สร้างพระพุทธรูป จะได้บุญมาก มั่งมีศรีสุขทั้งในชาตินี้

offer food to monk

ชาติหน้า ไม่ได้ทำบุญด้วยจิตใจที่เป็นบุญแต่ทำบุญเพราะหวังผล หวังแต่จะได้คืนมามากกว่า ผลคือจิตใจยิ่งคั บแค บ ความเมตต า กรุณาต่อผู้ทุ กข์ ย า ก มีแต่จะน้อยลง

สังคมไทย “ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ” เป็นพ ฤติกร รมที่พบเห็นได้ทั่วไปในหมู่ชาวพุทธ ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าคนไทยนับถือพุทธ ศ า ส น า กันอย่างไรจึงมีพ ฤ ติกร รมแบบนี้กันมาก

เหตุใดการนับถือพุทธ ศ า ส น า จึงไม่ช่วยให้คนไทยมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ทุ กข์ ย า ก การทำบุญไม่ช่วยให้คนไทยมีเมตต ากรุณาต่อผู้อื่นเลยหรือ

หากสังเกตจะพบว่าการทำบุญของคนไทยมักจะกระทำต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าตน เช่น พระภิกษุสงฆ์ วัดวาอาราม พระพุทธเจ้า เป็นต้น

แต่กับสิ่งที่ถือว่าอยู่ต่ำกว่ าตน เช่น คน ย า ก จ น หรือสั ต ว์น้อยใหญ่ เรากลับละเลยกันมา

“คุณนายแก้ว” เธอเป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้วชอบทำบุญมาก เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทอดกฐินอยู่เนือง ๆ ใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหน ไม่เคยปฏิเสธ

เธอปลื้มปิติมากที่ถวาย เ งิ น นับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียน แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่มี เ งิ น จ่ ายค่าเล่าเรียนค้างชำระมาสองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้นออกจากโรงเรียนทันที

“สายใจ” พาป้าวัย ๗๐ และเพื่อนซึ่งมีข าพิก ารไปถวายภัตต าหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธานับถือของ ปชชง ทั่วประเทศ

เช้าวันนั้นมีคนมาทำบุญคั บ คั่ ง จนลานวัดแน่นขนัดไปด้วยรถ เมื่อได้เวลาพระฉัน ญาติโยมก็พากันกลับ สายใจพาหญิงชรา

และ เพื่อนผู้พิก ารเดินกะย่องกะแย่ งฝ่าแดดกล้าไปยังถนนใหญ่เพื่อขึ้นรถประจำทางกลับบ้าน

ระหว่างนั้นมีรถเก๋งหลายสิบคันแล่นผ่านไป แต่ตลอดเส้นทางเกือบ ๓ กิโลเมตร ไม่มีผู้ใจบุญคนใดรับขึ้นรถเพื่อไปส่งถนนใหญ่เลย

เห ตุ กา รณ์ทำนองนี้ มิใช่เป็นเรื่องแปล กประหล าดในสังคมปัจจุบัน “ชอบทำบุญแ ต่ ไ ร้น้ำใจ” เป็นพฤติกร รมที่พบเห็นได้ทั่วไป

ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า เรานับถือ ศ า ส น า กันอย่างไร จึงมีพฤติกรรมแบบนี้กันมาก เหตุใดการนับถือ ศ า ส น า จึงไม่ช่วยให้คนมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ทุ กข์ ย า ก

การทำบุญ ไม่ช่วยให้เรามีเมตต า รู้จักแบ่งปัน หรือ กรุณาต่อผู้อื่นเลยหรือ…?

ขอขอบคุณข้อคิดดีๆจาก : พระไพศาล วิสาโล

ถ้าตั้งใจทำบุญด้วยใจ สลึงเดียวก็ได้บุญมากมาย แต่ถ้าหวังผล บุญได้ แต่น้อยมาก การที่ไม่มีน้ำใจต่อคนใกล้ตัว ไม่ว่าพี่น้อง คนในครอบครัว

หรือคนใช้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ย่อมส่งผล ล บต่อตนเองในที่สุด ยิ่งไม่สนใจพ่อแม่ด้วยแล้วก็เท่ากับว่า อ ก ตัญญู ในย ามแก่เฒ่าตนเองอาจถูกลูกๆ ทอดทิ้ งก็ได้

ชอบทำบุญแ ต่ไ ร้ น้ำใจ เรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ฝากไว้ให้คิด

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ