Sunday, 10 December 2023

จากมนุษย์เงินเดือนหันมาลองทำเกษตร

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

พนักงานโรงงาน พนักงานออฟฟิศหลายท่าน อยากลาออกจากงานมาทำเกษตร เพราะไม่อยากใช้ชีวิตที่วุ่นวายในเมืองกรุง

เช่นเดียวกับท่านนี้ คุณอนงค์ บุ ญ จิ ต อดีตพนักงานโรงงานเย็บผ้ากินเงินเดือน ตั ด สิ น ใ จล าอ อกเพื่อมุ่งมั่นจะมาทำเกษตรในบ้านเกิด

คุณอนงค์ หวังเพียงว่าอยากลับมาอยู่บ้านเกิด ใช้ชีวิตเรียบง่าย ทำเกษตรเล็กๆไว้พอสร้างรายได้เล็กๆน้อย แบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเกิดจังห วั ดชัยภูมิ

แต่แล้วอาชีพที่เธอคิดว่าจะทำเล็กๆพออยู่พอกินนั้นกับสร้า งร าย ไ ด้ให้เธออย่างเป็นเกาะเป็นกำและเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายเลยทีเดียว

โดยในแต่ละเดือน คุณอนงค์ ได้รับร า ยได้เฉลี่ยเดือนละกว่า 20,000 บาท ซึ่งได้เยอะกว่าตอนทำงานประจำเ สี ยอีก

และยังอยู่ในสาพแวดล้อมที่ดี สภาพจิตดี และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันสูงเหมือนอยู่ในเมืองอีกด้วย

โดยในพื้นที่ 5 ไร่ คุณอนงค์ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำไร่นาสวนผสม โดยเริ่มจากการปลูกกล้วยและเริ่มปรับปรุงดินไปพร้อมๆกัน พอดินดีแล้วก็นำพืชผักสวนครัวที่นิยมรับประทานในครอบครัวมาปลูก

ทำการขุดสระน้ำไว้สำหรับสำรองน้ำใช้ในสวนพร้อมกับเลี้ยงปลาหลายชนิด

ในพื้นที่อีกส่วนก็ทำการเลี้ยงไก่ไข่ไว้ประมาณ 60 ตัว เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมและเป็นอาหารในครัวเรือน

ทั้งนี้ยังได้ทำสวนมะม่วงอีกประมาณ 100 ต้น และทดลองปลูกไม้ผลชนิดอื่นๆเช่น แก้วมังกร มะนาว ซึงได้ผลผลิตดีมากๆเช่นกัน

โดยผลผลิตที่นำไปขายจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับไปจากสวนถึงที่ โดยทำให้ในแต่ละเดือนมีร า ย ไ ด้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท

นอกจากนี้คุณอนงค์ยังมีที่นาส่วนอื่น สำหรับปลูกมันสำปะหรังและอ้อย โดยส่วนนี้จะได้รับรายได้รายปี ทำให้มีเงินเก็บออมเยอะเลยทีเดียว

คุณอนงค์เล่าว่า ตั้งแต่ตนออกจากประจำในเมืองมา ทำให้สุขภาพดีขึ้นมาก ได้ความสุขกายสุขใจ ที่สำคัญยังมีร า ยได้เยอะกว่าเดิม

แต่รายจ่ายลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว จึงคิดไม่ผิดเลยที่ตนเองล า อ อ กจากงานประจำมาได้

และแม้ว่าความ สำเ ร็ จที่ได้มาจะแลกมาด้วยแรงกายแรงใจหยาดเหงื่อแต่สิ่งที่ได้มาคุณอนงค์บอกว่าคุ้มเ สี ยยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะ

เห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะอ อ กจากงงานมาทำเกษตรเลยนะคะ แต่อย่าลืมว่าทุกอาชีพก็มีความเ สี่ ย งมี ปั ญ ห าไม่น้อยไปกว่ากันเพราะฉะนั้นควรคิดไตร่ตรองศึกษารายละเอียดดูให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะ

ขอบคุณข้อมูล : sanook

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท