Friday, 8 December 2023

จบกศน. เป็นเด็กบ้านนอก เข็นรถขายส้มตำธรรมดาๆ ใช้เงินเก็บซื้อที่ดินสร้างรีสอร์ต 50 ไร่

ชีวิตหลายคนไม่ได้มี ต้ น ทุ น เริ่มต้นให้มาก แต่ด้วยความมุมานะพยายาม และไม่ ย อ ม แ พ้ ต่อ โ ช ค ช ะ ต า แล้ว เชื่อว่าวันหนึ่งจะต้องประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน เหมือนอย่างเรื่องราวของ คุณโชฎึก คงสมของ เจ้าของร้านอาหารและรีสอร์ตเฮือนสวนดอนธรรม

คุณโชฎึก จบการศึกษาระดับชั้นประถมเหมือนนักเรียนปกติ แต่ต้องไปต่อ กศน. จนจบ ม.ศ.5 เขาเป็นเพียงหนุ่มบ้านนอกเมืองกาฬสินธุ์ ที่ตัดสินใจเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานคร ด้วยหวังจะให้สามารถลืมตาอ้าปากได้ ช่วงแรกเขามี เ งิ น ติดตัวไม่มาก ต้องอาศัยอยู่กับวัด จนได้มาสมัครงานกับการบินไทยเป็นตำแหน่งขนถ่ายสินค้า

หนุ่มกาฬสินธุ์คนนี้ยึดอาชีพในการบินไทยกว่า 25 ปี แม้จะได้เลื่อนตำแหน่ง แต่ เ งิ น เ ดื อ น ก็ยังได้ไม่ถึงหมื่น ทำให้เขาตัดสินใจหา ร า ย ไ ด้ พิ เ ศ ษ ด้วยการเข็นรถ ข า ย ส้มตำ เพราะไม่มี ทุ น จะไป เ ช่ า บ้าน หรือ เ ซ้ ง ตึก เนื่องด้วยความที่คลุกคลีกับอาหารอีสานมาตั้งแต่ยังเด็ก ทำให้ส้มตำของเขาถูกปากคนจำนวนมาก และมี ร า ย ไ ด้ รวมมากกว่างานประจำ ทั้งๆ ที่ ข า ย ส้มตำเฉพาะเวลาเลิกงานและวันหยุดงานเท่านั้น

เมื่ออายุได้ 55 ปี คุณโชฎึกใช้ เ งิ น เ ก็ บ เปิดร้าน ข า ย ส้มตำถึง 2 ร้าน เขา ล า อ อ ก จากการเป็นพนักงานขนสินค้าการบินไทย มา ข า ย ส้มตำเต็มตัว แต่ก็มีความคิดอยากจะกลับบ้านเกิด เนื่องจากมองอนาคตว่า กลับบ้านเกิดไปทำอาชีพน่าจะดีกว่า

คุณโชฎึก ใช้ เ งิ น เ ก็ บ ที่สะสมมาทั้งชีวิต หา ซื้ อ ที่ดินเพื่อดำเนินชีวิตตามกระแสพระราชดำรัส การเกษตรแบบพอเพียงของในหลวง และสามารถ ซื้ อ ได้ด้วย เ งิ น ส ด จำนวนกว่า 50 ไร่

เมื่อได้ที่ดินมาแล้ว เขาก็ได้พัฒนาที่ดินโดยการถมที่นาให้สูงขึ้น ขุดสระเลี้ยงปลา ปลูกไม้ยืนต้นและปลูกผัก ทั้งผักทั่วไปและผักสวนครัว ซึ่งเขาวางแผนว่าในอีก 20-30 ปีข้างหน้า เหล่าไม้ยืนต้นสามารถทำ เ งิ น ให้เขาได้ถึงหลายล้าน บ า ท เลยทีเดียว

นอกจากจะปลูกผักสวนครัว ทำกินในบ้าน คุณโชฎึกยังมองการณ์ไกล สร้างรีสอร์ตให้คนมาเยี่ยมชมสวนเกษตรพอเพียง พร้อมกับเปิดร้านอาหารชื่อ ร้านคาวบอยลาว เพื่อ บ ริ ก า ร นักท่องเที่ยวที่มาพัก แต่เมื่อเปิดร้านจริงๆ ก็มีผู้ที่แวะเวียนเข้ามารับประทานอาหารมากมาย ด้วยฝีมือของการทำอาหารที่อร่อยจนบอกต่อปากต่อปาก

ขณะที่เขาทำงานอยู่บนที่ดินรีสอร์ตที่บ้านเกิด แต่ร้านส้มตำที่กรุงเทพฯ เขาก็ยังได้มอบหมายให้ญาติและคนสนิทไปดูแล เพื่อเป็น ร า ย ไ ด้ ประจำอีกทางหนึ่งด้วย

เพียง 10 กว่าปี คุณโชฎึกใช้เวลาทำงานตามความฝัน เขามีบ้านพัก 20 กว่าหลัง จุคนได้เป็นร้อย ในรีสอร์ตกว่า 50 ไร่ นอกจากนี้ยังมีคนติดต่อเพื่อเข้าชมวิธีการทำนา ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก และอื่นๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีวันนี้ได้ ก็เพราะความพยายามที่ไม่เคยย้อท้อ กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลัง

ขอบคุณข้อมูล : komchadluek