Sunday, 10 December 2023

จดหมายจากในถ้ำของพระครูบาบุญชุ่มเตือนสติลูกศิษย์

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

“พระครูบาบุญชุ่ม” เขียนจดหมายจากถ้ำหลวงเมืองแก๊ด ถึงพุทธศาสนิกชน และลูกศิษย์ หลังเข้าปิดวาจาบำเพ็ญเพียร 2 ปี 7 เดือน

เพื่อให้สร้างบุญกุศล รั ก ษ าศี ล ธ ร ร มให้มั่นคง พร้อมเตือนสติ อ ย่ าตั้งอยู่บนความประม า ท ไม่ให้ยึดติดกับทิฏฐิ ให้ตั้งอยู่ในบุญคุณร่มเงาพระรัตนะ 3 ประการ และพ่อแม่ครูบาอาจารย์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหาทองสุข สุขธัมโม ลูกศิษย์พระครูบาบุญชุ่ม ผู้ดูแลสถานปฏิบัติธ ร ร มดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ได้นำจดหมายของ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ที่เข้าไปปฏิบัติเจริญธ ร ร ม ก ร ร มฐาน ปิดวาจา บำเพ็ญเพียรในถ้ำเป็นปีที่ 3 ที่ประเทศเ มี ยนมา

เขียนส่งออกจากถ้ำเป็นภาษาไทใหญ่ มาแปลเป็นภาษาไทย โดยมีใจความว่า ปีธ ร ร ม 2565 พรรษา (พ.ศ.2564) เดือนอ้าย แรม 15 ค่ำ ที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊ด

เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม มีความสุขกายสบายใจ ฉันได้ปกติดี ปฏิบัติธ ร ร มภาวนาเมตตาอยู่ด้วยธาตุสภาวะ

ถ้ำป่าไม้ใบเขียวอันเป็นสภาวะธรรมชาติเป็นที่ร่มรื่นใจ ปฏิบัติธ ร ร มภาวนา ตามมหาสติปัฏฐาน 4 ปฏิบัติศาสนกิจอันใดก็มีสติ ธ ร ร มอยู่ทุกขณะ

เป็นอันเข้าใจธ ร ร มธาตุสภาวะ เห็นถึงรูปนามสั ง ข า ร เ กิ ด ดั บ ทั้งวันทั้งคืน สิ่งใดก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน

เบากายเบาใจสงัดร่มเย็นไม่มีความทุกข์เข็ญใจอะไรๆ มีใจเป็นอุเบกขาธ ร รม รู้จักไว้วางใจ เห็นถึงสภาวธ ร รม เ กิ ด ดั บ เป็นอนิจจัง เ กิ ด ดั บเป็นทุ ก ข์

เ กิ ด ดั บเป็นอนัตตา เห็นถึงรูปนามสั ง ข ารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุ ก ข์เท่านั้น ไม่เป็นเหมือนดังใจที่เราปรารถนา เป็นไปตามสภาวธ ร ร มเท่านั้น

รูปนามขันธ์ธาตุเป็นอันว่างเปล่าเ กิ ดมาแล้วรอคอยวันต า ยเท่านั้น กินข้าวอยู่รอคอยวันต า ย อยู่เฉยๆก็รอคอยวันต า ยเท่านั้น

น่าธ ร ร มสั ง เ ว ชแท้ เป็นอันน่าเ บื่ อหน่ าย สั ง ข ารทุ กข์ในโลกนี้หนอ ไม่อยากเกิ ด ไม่อยากต า ยอีกแล้ว น่าเบื่ อหน่ าย

น่าสั งเ วชในโลกมนุษย์ ไม่เห็นมีความสุขที่ใดๆ มีแต่ความทุ กข์รอบตัวเท่านั้น

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท