คุณยายวัย 78 ปี ไม่ง้ อเบี้ยคนชร า ปลูกพลูข ายมีร ายได้กว่า 500 บ าทต่อวัน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

น่ายกย่องคุณยาย วัย 78 ปีไม่ปล่อยเวลา-พื้นที่ ให้สู ญเปล่า ปลูกพลูกินหมาก หาร ายได้วันละกว่า 500 บ าทไม่ง้ อเบี้ยคนชร า

ในเวลาว่างของแต่ละคน มักจะมีกิจก ร ร มที่ช่วยผ่อนคลายแตกต่างกันไป ดังเช่นคุณย ายคนนี้ นอกจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังช่วยให้ได้ออกกำลังกาย แข็งแรงและมีร ายได้เลี้ยงชีพอีกด้วย

พบว่า ไม่ปล่อยให้ว่างเปล่าเลย มีการใช้พื้นที่ว่างเปล่าปลูกพลูกินหมากข ายสร้างร ายได้ในตอนแก่ หรือบั้นปลายจริง ๆ ไม่ต้องรอเบี้ ยผู้สูงวัยจากรัฐบ าล

เปลี่ยนพื้นที่รกร้างทำกินสร้างร ายได้เป็นต้นแบบคนในชุมชน ย ามเกิดวิ ก ฤ ต นางเทวินทร์ ศรีไพรวรรณคุณย ายวัย 78 ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ 1 หมู่บ้านสะพานดำ ตำบลวังดาลอำเภอกบินทร์บุรีจังหวั ดปร าจีนบุรี

คุณย ายได้เปิดเผยว่าไม่อย ากปล่อยให้เวลา ว่างเปล่า เลยเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้กลายเป็นแหล่งสร้างเงินตอนแก่ ไม่รอเบี้ยผู้สูงวัยจากทางรัฐบ าล ย ายเทวินทร์ วัย 78 ปี

กล่าวว่า ตัวเองปลูกพลูกินหมากมาได้กว่า 8 ปีแล้ว เนื่องจากในชีวิตประจำวันของคนในพื้นบ้าน

หรือชีวิตส่วนตัวก็นิยมกินหมากพลูทำให้สุขภาพฟันแข็งแรงตามความเชื่อของคนโบร าณและการกินหมากพลูที่ปลูกนั้นมีจำนวนร าวๆ 100 หลัก

ในเนื้อที่รวมกว่า 1 งานใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้าน แรกๆมีความคิดปลูกเอาไว้กินแต่เหลือก็หาตล าดสร้างร ายได้ปลูกส่งข ายให้พ่อค้าคนกลาง

โดยได้ผ่านพลูได้มาจากเพื่อนบ้านเป็นพลูสมัยโบร าณหรือภูเขียว ปลูกพลูกินหมากมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่พลูเขียวพลูเหลือง

ข้อสงสัยข้อสังเกตของการกินพลูกินหมากต่างกันแค่ สีของใบเท่านั้นคือจะมีสีเหลืองและสีเขียวจึงพากันเรียกตามชนิดสีของมันว่าพลูเหลืองพลูเขียว

ในการ ปลูกพลูกินหมากปลูกง่ายไม่ยุ่งย ากปลูกไว้อยู่ได้นาน แต่ละต้นอายุของพลู ชนิดนี้จะอยู่คงทนได้นานร่วม 10 ปี หลังจากปลูกแล้วมีตลาดรองรับ

โดยเฉพาะตลาดจำหน่ายในกรุงเทพฯจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อผลผลิตกันถึงหน้าบ้านส่วนร าคาก็พอทำได้ไม่ข าดทุนและมีคนนิยมปลูกพลูอยู่จำนวนมาก ขั้นตอนวิธีการปลูกพลูกินหมาก ย ายเทวินทร์จะใช้แรงทำเอง

ถือว่าเป็นการออกกำลังกายโดยตัดไม้ไผ่หลังบ้านหรือไม้เนื้อแข็งที่มีอยู่ตามไร่นา นำมาทำเป็นเสาขุดหลุมลึกประมาณ 1 ศอกกว้างร าว 1 คืบ เสาที่จะมาทำให้ต้นพลูเกาะจะต้องมีความย าวอย่างน้อย 3 เมตร

ให้พอยื่นมือเก็บใบพลู ถึง และก็จัดแจงหากิ่งพลู ที่เป็นปล้องย าวๆ 20 เซนติเมตรมาทำไว้ที่ข้างเสาช่วงแรกๆ จะรดน้ำวันเว้นวัน ใส่ปุ๋ยต่อเมื่อผู้เริ่มออกร ากประมาณ 15 วันจึงใส่ปุ๋ยมูลไก่ 1-2 กำมือต่อละ ไม่ใช้ปุ๋ยเ ค มี

ย ายเทวินทร์ยังได้เปิดเผยอีกว่าพลูเมื่อพลูมีอายุได้ 2-3 เดือน ก็จะทยอยเก็บใบได้แล้วเก็บใบพลูจะเลือกเก็บเอาใบที่สลับกันไปมาต่อ 1 เถาใบพลูใบที่ 2 จะใช้กินหมากได้พลูรสชาติดีข ายได้ร าคาแพ ง

คุณยายเวลาไม่ปล่อยให้ว่างเปล่าเลย มีการใช้พื้นที่ว่างเปล่าปลูกพลูกินหมากข ายสร้างร ายได้ในตอนแก่ หรือบั้นปลายจริง ๆ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ