Friday, 8 December 2023

คุณตาใจบุญ มอบที่ดินเกือบ 25 ล้าน ให้ชาวบ้านทำมาหากิน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

เรื่องราวน่าประทับใ จของคุ ณลุงชาวจีนท่านหนึ่งที่สละที่ดินตนเองมอบให้กับคนจน บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอ ย่ างมาก

เมื่อไม่นานมานี้ได้เกินขึ้นที่ประเ ท ศ จี น โดยมีคุ ณลุงชายจีน วัย 72 ปี ได้บ ริ จ าคที่ดิน 24 ล้าน ให้ชาวบ้านใช้ทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของที่เป็นใคร

โดยหารู้ไม่ลุงที่เดินผ่านพูดคุยนั้นเป็นเจ้าของที่ จนเวลาผ่านไป 10 กว่าปี เรื่องราวคุ ณลุงจึงเปิดเผยเลยทำให้มีคนเพิ่งมีคนรู้

เขาได้ทำการตั ดสินใ จครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชี วิตด้วยการบริจ า คที่ดินจำนวน 8 ผืน รวมมูลค่ากว่า 25 ล้าน ให้กับสำนักงานเขต การปกครองท้องถิ่นประเท ศ จี น

คุ ณลุงหวังเฉาจือ ท่านมีอาชีพทำสวนเเละรับจ้างทั่วไป มีชี วิตที่เรียบง่าย เเม้เเต่เก้าอี้หรือเครื่องใช้ที่บ้านเเม้จะชำรุดเเล้ว ถ้ายังใช้ได้คุ ณลุงเขาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนใหม่

ใส่เสื้อผ้าเก่าตัวเดิมๆ เเต่ที่ดิน 8 ผืนรวมมูลค่ากว่า 25 ล้าน เขากลับยอมมอบให้คนย า ก จ น โดยที่ดินเหล่านั้นสามารถทำให้เขามีชี วิตที่ส บ า ยไปตลอดชี วิตเลยก็ว่าได้

โดยเขาบอกว่าที่ดินเหล่านี้เป็นของบรรพบุรุษที่สื บทอดกันมาเป็นรุ่นๆ นายหวังเฉาจือเป็นคนจิ ตใ จดี มีเมตต า เขาบอกว่า “หากในข้างหน้าเราจากไปลูกหลานก็ไม่มีใครรู้

ฉะนั้นสู้บริจ าคออกไปดีกว่า ไม่รู้สึกเ สี ยด า ยหรอกการทำดีเช่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้คนที่สั ญ จ รไปมามาก”

ทั้งนี้ เเท้จริงเเล้ว ที่ดินของคุ ณลุงหวังเฉาจือ ตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญมาก เมื่อนำมาทำเป็นถนน ทำให้คนในเเถวนั้นสะดวกมากขึ้น ทางนี้สามารถเป็นทางลัดไปได้หลายเเห่ง

ซึ่งเมื่อก่อน ต้องอ้อมไปอีกทางซึ่งไกลมาก เเต่เมื่อนายหวังบริจ าคทำถนนก็ทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์มากมาย เป็นการทำดีที่มีประโยชน์มาก

คนเราที่มีชี วิตอยู่ในโลกนี้ มิได้อยู่โดยลำ พั งเพียงคนเดียว ย่อมมีพ่อเเม่ พี่น้อง ญาติ มิตร สห า ย ข้าทาส บริวาร เเละบุตรภรรยา สามีด้วยกันทั้งนั้น

การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นด้วยความสุข เเละเป็นที่รักของคนเหล่านั้น นอกจากจะต้องเป็นคนดี มีเมตตากรุณา มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่ควรคารวะ

พูดวาจาอ่อนหวานเเล้ว ยังต้องอาศัยความมีใ จเอื้อเฟื้อเผื่อเเผ่ อุดหนุน เจือจานกันเป็นเครื่องผูกใ จคนเหล่านั้นด้วย

ที่มาninegoodtoday

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รูปหน้าปกปรับ 2 , 0 0 0 บ า ท