คุณครูผู้เสียสละ ใช้เงินเดือนซื้อโน้ตบุ๊กส่งเสริมการเรียน ให้นักเรียนที่ขาดแคลน

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีเรื่องราวของ คุณครู ท่านหนึ่งที่สอนอยู่โรงเรียนวัดเขๅวัง ครูท่านนี้สละเ งิ นเดือนของตัวเองซื้อโน๊ตบุ้กให้นักเรียน

เพื่อให้มีแหล่งความรู้ ได้ใช้เป็นอุปกรณ์หารายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย

ผู้ใช้เฟซบุ้กรายหนึ่งออกมาชื่นชมคุณครูโดยระบุว่า “ขอขอบคุณคุณครูโอ้น (คุณครูสมไชย) ที่ให้ประ ส บ ก ารณ์ตั้งแต่เรียนอยู่ ม.1 ครูให้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียน

และใช้พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม คุณครูเป็นผู้เติมในสิ่งที่หนูข าดให้สมบูรณ์และมีศักยภาพมากขึ้น”

นอกจ า กนี้ยังมีนักเรียนอีกหลายคนที่ได้รับคอมพิวเตอร์จ า กครูท่านนี้ หลังจ า กที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ พบกับนักเรียนที่คุณครูสมไชย

ซื้อคอมพิวเตอร์ให้ โดยนักเรียนเล่าว่าตนได้รับโอกาสจ า กครู เพราะทางบ้านก็ฐานะไม่ดี

ซึ่งจ า กที่ได้มา ได้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งใช้ประกอบการเรียน และรับจ้างพิมพ์งานด้วย นอกจ า กนี้ยังออกแบบเกมส์ประกอบการเรียน นักเรียนยังบอกอีกว่า ไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสเพราะครูใช้เ งิ นส่วนตัวซื้อให้และยังให้คำแนะนำอยู่เป็นประจำ

ทางด้านนายสมไชย กระต่ายทอง ครูคนดังกล่างบอกว่า ตนเป็นครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ จ า กประส บ ก า ร ณ์พบว่านักเรียนต้องการ

การสนับสนุนด้านศักยภาพส่วนบุคคล และแต่ละคนต้นทุนต่างกัน ตนจุงอย ากจะเติมความฝันให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กมีความรู้ต่อยอดเป็นอาชีพแม้ต้องเ สี ย ส ละเ งิ นส่วนตัว

แหล่งที่มา : matichon

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ